Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til studieretningen du ønsker å gå på. Se hver studieretning for informasjon om søknadsfrist og opptakskrav:

Studieplasser

33 totalt på programmet. Dette inkluderer begge studieretninger, i både den norske og engelskspråklige varianten.