Jobb og videre studier

Kandidater med mastergrad i filosofi jobber innenfor mange forskjellige bransjer, og med oppgaver som krever både evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold og gode ferdigheter i skriftlig og muntlig framstilling. Slike oppgaver er knyttet til analyse, rådgivning, saksbehandling, undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid, forskning, redaksjonelle oppgaver og journalistikk.

Hva gjør tidligere studenter?

  • bomann-larsen-lene-200x226 Forskningskoordinator

    Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.

  • kaasin-helge-200x206 Rådgiver nye medier

    Bruk mye tid på å få et overblikk, og forsøk å formulere og formidle til andre det du erverver deg av kunnskap. Så kommer jobben av seg selv, mener filosof Helge Kaasin, som er rådgiver for nye medier i NRK.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Filosofi jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 29 prosent; offentlig forvaltning 14 prosent; interesseorganisasjoner 10 prosent; forskning og utvikling 10 prosent; media, forlag og kommunikasjon 10 prosent; næringslivet 10 prosent; kunst, kultur og kreative næringer 5 prosent; andre bransjer 10 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i filosofi kan du forberede deg på arbeidslivet underveis i studiet ved å delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: