Studieopphold i utlandet

Det er mange muligheter for å ta et semester i utlandet i løpet av masterstudiet. Gjennom et semester i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Vil du vite mer? Se på de anbefalte utvekslingsavtalene på nettsidene for de to studieretningene Antikkens filosofi og Filosofi!

 

 

Publisert 22. mai 2015 12:55 - Sist endret 6. okt. 2015 14:01