Siste beskjeder

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 17. apr. 2020 15:17

UiO-masterstudenter kan hvert år søke plass på UiO-PRIOs samarbeidsprogram. Utlysning nå for opptak til høsten:

https://www.prio.org/Education/StudentProgramme/

 

 

 

Publisert 1. apr. 2020 16:42

Mer info og frist:

https://www.hf.uio.no/ifikk/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/utlysning-av-gruppelererstillinger.html

Publisert 28. jan. 2020 11:41

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2020. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 11. nov. 2019 12:46

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:21

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...

Publisert 30. okt. 2019 13:35

Are you a master's student interested in the philosophical, ethical and legal dimensions of environmental challenges of our time? You can now apply for the Arne Næss stipends at the Centre for Development and the Environment (SUM).

Deadline for applications is 20 December 2019.

More information here: https://www.sum.uio.no/english/research/networks/arne-naess-programme/arne-naess-stipends/index.html

Publisert 7. okt. 2019 14:14

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 10. sep. 2019 15:16

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en Master eller PhD ved et av verdens ledende universiteter.

Les mer her: https://www.flipsnack.com/akerscholarship/aker-scholarship.html

Søknadsfristen for å søke stipendet er 28. september 2019.

Publisert 28. aug. 2019 14:05

Frist for å søke: 15. september.

Infomøte filosofi: onsdag 4. sept 13.15-14.00, GM206

Påmelding:

https://nettskjema.no/a/122940

 

 

Publisert 28. aug. 2019 12:49

Fagutvalget i Filosofi inviterer alle filosofistudenter til allmøte torsdag den 29.08.2019 klokken 18:15 i Arne Næss Auditorium

 

"5.1 Alle filosofistudenter har rettigheter overfor Fagutvalget for filosofi. Disse er:

a. Rett til å fremme sine meninger til Fagutvalget for filosofi.

b. Rett til å stille til valg til Fagutvalget for filosofi.

c. Rett til å møte på allmøtet med tale-, forslags- og stemmerett.

 

5.2 Med filosofistudent menes noen som i inneværende semester oppfyller et eller flere av følgende kriterier ved Universitetet i Oslo:

a. Student tatt opp på Bachelor i Filosofi og Idéhistorie med studieretning Filosofi.

b. Student tatt opp på Master i Filosofi.

c. Student tatt opp til undervisning på et eller flere filosofiemner (med filosofiemne menes et emne de...

Publisert 4. juni 2019 13:48

Filosofisk Studentkonferens i Norden:

NordPhil 2019 vid Lunds universitet.

Keynote: Prof. Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus universitet, med titeln: “Being in a position to blame (or praise)”.

Datum: 19-20 september, 2019.

Sista ansökningsdag: 15:e Juni.

Informasjon

Publisert 4. juni 2019 13:42

Part-time research assistant (20%)

Political Philosophy Looks to Antarctica (Philosophy Department, IFIKK)

The project Political Philosophy Looks to Antarctica <http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/political-philosophy-looks-to-antarctica/>  is looking for a research assistant.

The work is part-time and can be combined with Master level studies.

The position is available from September 1st 2019 until August 31st, 2020. Application deadline: August 1, 2019.

Information

Publisert 8. mai 2019 11:05

UIO og Peace Research Institute Oslo (PRIO) har et samarbeidsprogram for inntil ti masterstudenter som skriver oppgave med tema innenfor instituttets forskningsfelt.

Utlysninga finnes her: https://www.uio.no/english/about/collaboration/science-shop/projects/prio/studentprogramme2019

 

Publisert 4. feb. 2019 13:00

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/arrangementer/apent-mote.html

Publisert 15. jan. 2019 14:46

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2019. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:
https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 7. des. 2018 11:19

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisen lyses nå ut på nytt og fristen for å sende inn en besvarelse er 15. februar 2019.

https://www.mn.uio.no/om/legat-og-stiftelser/zapffe/

Publisert 20. aug. 2018 13:34

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

 

Søk Osloforskning-stipend!

 

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

 

Neste søknadsfrist er 15. september 2018. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

 

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 3. apr. 2018 17:29

AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ØNSKER Å TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Du kan søke Aker Scholarship et år før studiestart (eller eventuelt samme høst som du starter på studiet).

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger - du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret støtte gjennom hele oppholdet.

Med Aker Scholarship får du mer enn pengestøtte. Vi gir deg hjelp i søkeprosessen og følger deg opp gjennom hele studiet.

Vi støtter studier ved følgende universiteter:

Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS)...

Publisert 3. apr. 2018 10:31

Below you will find the call for paper to the fourth gathering of the network Feminist Philosophy: Time, History, and the Transformation of Thought (2017-2019)  of the 70-year old Nordic and Baltic academic institution Nordic Summer University, funded by the Nordic Council of Ministers.

Fårö, Sweden, 29 July – 5 August 2018

http://nordic.university/wp-content/uploads/2018/03/CfP-Feminist-Philosophy-Fårö-2018.pdf

Publisert 23. feb. 2018 10:33

Mastestudenter i filosofi som skal delta på konferanser av faglig kvalitet, hvor en skal holde innlegg, eller foreta reiser av faglig relevans for det en skal fordype seg i på master, kan søke programmet om økonomisk støtte til dekning av utgifter i forbindelse med reisen.

I tillegg har Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) midler som kan brukes til faglige tiltak for masterstudenter, som ekskursjoner eller seminarer.

Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer om midlene og hvordan du søker

Publisert 11. jan. 2018 14:42

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen Oslo? Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2018. Mer informasjon og søknadsskjema:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

 

Publisert 23. nov. 2017 09:24

Conceptlab announces 2 student stipends for MA students writing MA theses within Conceptlab's research areas.

The stipends are NOK 20 000 each. It is a requirement that the recipient is engaged in MA-level studies in philosophy at the University of Oslo or intends to enroll in our MA-program. (See below for Conceptlab's research goals.)

In evaluating applications, emphasis will be put on grades, the relevance of the project for Conceptlab's research, and recommendations in letters from supervisor or other teacher. We are especially interested in recruiting women and students with minority background to research, and encourages applications from these groups. The application should contain a project description of no more than 2000 words, and be sent electronically to: lina.tosterud@ifikk.uio.no

Application deadline: 15 December 2017

About t...

Publisert 26. sep. 2017 09:43

Akademiet for yngre forskere inviterer til Forskernatt der målet er å gi unge mennesker innblikk i verdien av kunnskap, hva det vil si å være en forsker og inspirere unge til en fremtidig forskerkarriere.

Arrangementet finner sted fredag 29.09.2017, kl. 19:00 – 23:00. Les mer 

Interesserte bes melde fra på forhånd til pal.pettersen@dnva.no

Publisert 12. sep. 2017 09:48

Mastestudenter i filosofi som skal delta på konferanser av faglig kvalitet, hvor en skal holde innlegg, eller foreta reiser av faglig relevans for det en skal fordype seg i på master, kan søke programmet om økonomisk støtte til dekning av utgifter i forbindelse med reisen.

I tillegg har Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) midler som kan brukes til faglige tiltak for masterstudenter, som ekskursjoner eller seminarer.

Søknadsfristen er 1. oktober

Les mer om midlene og hvordan du søker