Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)

Hva er et godt samfunn? Hvordan er det organisert og bygd opp? Hvordan utnyttes ressursene effektivt? Hva er rettferdig fordeling av godene – og hvordan oppnår vi det? Hvordan blir relevante hensyn ivaretatt på rett måte? Hva er relevante hensyn, og hva er rett måte å ivareta dem på? Slike spørsmål får du belyst fra ulike faglige vinkler på dette studiet.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?