Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)

Hva er et godt samfunn? Hvordan er det organisert og bygd opp? Hvordan utnyttes ressursene effektivt? Hva er rettferdig fordeling av godene – og hvordan oppnår vi det? Hvordan blir relevante hensyn ivaretatt på rett måte? Hva er relevante hensyn, og hva er rett måte å ivareta dem på? Slike spørsmål får du belyst fra ulike faglige vinkler på dette studiet.

Program for studiestart

15 aug.
10:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus
15 aug.
15:00, Universitetsplassen
16 aug.
16:00, Ivar Aasens hage

Møt en av våre studenter

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?