Jobb og videre studier

Fullfører du dette programmet, kvalifiserer du deg for arbeid innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, eller næringslivet. Aktuelle arbeidsoppgaver er forvaltningsoppgaver innen kommune eller stat, utredningsoppgaver, eller formidlings- og informasjonsarbeid. Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i faget du har valgt som fordypning.

Karriereintervjuer

  • wilkinson-nicholas Stortingsrepresentant

    Jeg trodde politikkfaget var viktig for meg som politiker, men valgte i stedet å bruke mer tid på filosofi og økonomi, sier Nicholas Wilkinson. Han har tatt tilsvarende utdanning ved University of Manchester og er i dag stortingsrepresentant for SV.

De viktigste bransjene for humanister

Bachelorkandidater fra Det humanistiske fakultet jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 18 prosent; media, forlag og kommunikasjon 12 prosent; kulturlivet 11 prosent; salg, hotell og restaurant 10 prosent; offentlig forvaltning 8 prosent; næringslivet 8 prosent; interesseorganisasjoner 5 prosent; helse og omsorg 5 prosent; og andre bransjer 17 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Hvor mange som jobber i hvilken bransje varierer med hvilket studieprogram kandidatene har tatt. Filosofi, politikk og økonomi er et så nytt studieprogram at det ikke hadde respondenter i  siste kandidatundersøkelse fra UiO. 

I tabellen er Kulturlivet en samlekategori for "Arkiv, bibliotek, museum" og "Kunst, kultur og kreative næringer". 

Næringslivet er en samlekategori for "Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting", "Bank/Finans/Forsikring/Eiendom", og "IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett".

Smarte valg underveis i studiene

I femte semester kan du få en unik internasjonal erfaring med tre dagers praksis i en offentlig virksomhet, organisasjon, NGO eller bedrift kombinert med emner på campus to dager i uken i travle Washington D.C. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Avhengig av hvilket fag du har valgt som fordypning, kan du søke opptak til master i:

Du kan også søke opptak til flere tverrfaglige masterprogrammer ved UiO: