Studieopphold i utlandet

Vi legger til rette for at du kan ta en del av studiet i utlandet. Bachelorprogrammet i filosofi, politikk og økonomi har egne utvekslingsavtaler, og du kan også søke avtaler ved ditt fakultet eller som gjelder for hele UiO.

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i programmets femte semester. 

Hvilke emner kan jeg ta?

Som utvekslingsstudent kan du ta emner i fordypningsgruppen (80-gruppen), støttegruppen (40-gruppen) eller frie emner. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene i fordypningen ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studieleder Hanne K. Lindemann og IFIKKs internasjonaliseringskoordinator.

Hvor kan jeg dra?

Under følger en oversikt over studiesteder vi anbefaler å reise til på utvekslingsopphold, fordelt på fagene du kan velge som fordypning: filosofi, statsvitenskap og økonomi. Når du søker utveksling på disse fagenes avtaler, vil du bli prioritert blant søkerne. Gå inn på hver enkelt avtale for mer informasjon.

Fordypning i filosofi 

Se alle IFIKKs utvekslingsavtaler her

Fordypning i statsvitenskap

    Se alle SV-fakultetets utvekslingsavtaler her.

    Fordypning i samfunnsøkonomi

    I tillegg undervises emner i samfunnsøkonomi på engelsk ved disse universitetene:

    Se alle SV-fakultetets utvekslingsavtaler her.

    Praksisopphold

    Som del av bachelorgraden kan du ta et praksisopphold. Via avtaler ved HF kan du søke praksisopphold i byer i andre land som Berlin, New York, London og Washington.

    Bolig og stipend

    På mange av UiOs utvekslingsavtaler vil du få hjelp til å finne bolig av vertsuniversitetet.

    Reiser du ut på utvekslingsprogrammene Erasmus +  og Nordplus får du et stipend.

    Lånekassen tilbyr ekstra stipend til studenter som reiser på utveksling til dekking av reise og språkkurs.


    Slik gjør du det

    • Alle utvekslingsavtaler
    • Søknadsfrister og hvordan du søker
    • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

    Utveksling ved UiO

    Publisert 21. juni 2019 10:30 - Sist endret 12. des. 2019 11:32