English version of this page

Filosofi (master - to år)

På masterprogrammet i filosofi kan du bli en del av et de største og mest internasjonale fagmiljøene i Norden.

Hva kan du jobbe med?

  • wiig-hans-t Nettredaktør 28. apr. 2017 10:21

    Det fagspesifikke og substansielle i filosofistudiet har mykje å seie for korleis eg forstår rolla mi som tilretteleggjar for kommunikasjon, seier Hans T. Wiig, som er nettredaktør i Drammen kommune.

  • bomann-larsen-lene-200x226 Forskningskoordinator 28. apr. 2017 10:21

    Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?