Hvorfor velge dette programmet?

Hvilken betydning har bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlige organisasjoner for den enkelte? Programmet kombinerer juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler for å belyse et stadig mer aktuelt tema.

I hvilken utstrekning kan vi la datamaskinene treffe avgjørelser, og hva innebærer det for deg? Bør du kunne være anonym på Internett? Hvordan kan IKT bidra til omorganisering av offentlig virksomhet? Dette er spørsmål du får innsikt i gjennom masterprogrammet i forvaltningsinformatikk.

Teknologianvendelse er et sentralt studieobjekt i forvaltningsinformatikken. Hos oss lærer du hvordan informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan åpne for økt politisk engasjement og mer effektiv saksbehandling. Vi forsøker hele tiden å vurdere bruken av teknologi opp mot samfunnsidealer som demokrati, rettssikkerhet og personvern.

Gjennom masterstudiet i forvaltningsinformatikk vil du utvikle forståelse for sentrale spørsmål knyttet til omstillingen av offentlig sektor ut fra samfunnsvitenskapelige, informatiske og juridiske forskningsperspektiver. Dette vil kvalifisere deg til jobber både i næringslivet og offentlig sektor, som spesialist på anvendelser og konsekvenser av teknologien.

Student på Arkivvitenskap (BA) ved OsloMet? Se denne videoen:

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. mars 2020 12:07