Oppbygging og gjennomføring

Master i forvaltningsinformatikk er et fulltidsstudium på to år som gir 120 studiepoeng.

Master i forvaltningsinformatikk består av:

  • Obligatoriske emner (60 studiepoeng)
  • Semi-obligatoriske emner (20 studiepoeng)
  • Valgfritt emne - må godkjennes av oppgaveveileder (10 studiepoeng)
  • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Oppbyggingen av studiet

Studieløpstabell for studenter med oppstart fra og med høst 2021

4. semester FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk
3. semester FINF4031 – Individuell semesteroppgave Oppgaveforberedende emne (valgfritt) Semiobligatorisk emne
2. semester FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken Semi-obligatorisk emne
1. semester FINF4010 – Tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning FINF4011 – Digital teknologi i offentlig forvaltning FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Slik gjennomfører du

Første semester på masterprogrammet består av tre obligatoriske emner, hver på 10 studiepoeng; FINF4010 Tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning, FINF4011 Teknologi, forvaltningspolitikk og styring og FINF4012 Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning.

Andre semester er det to obligatoriske emner hver på 10 studiepoeng; FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi og FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken. FINF4022 om metode skal forberede deg på arbeidet med masteroppgaven. I annet semester skal du også velge et semi-obligatorisk emne, og du kan velge mellom følgende emner:

1) For å søke opptak må du ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN slik at emnet blir lagt til i utdanningsplanen din. Dere kan ikke søke opp emnet i Studentweb selv.

2) For oppmelding til STV4423b må dere ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN (begrenset antall plasser). Dere kan ikke søke opp emnet i Studentweb selv.

3) For å få opptak til JUS5671 kreves det at dere sender inn et motivasjonsbrev. For mer informasjon om oppmelding til emnet og motivasjonsbrev, se emne- og semestersiden til emnet.

Tredje semester består av ett emne; FINF4031 Individuell semesteroppgave, der du skal skrive en individuell oppgave innen et emneområde som er aktuelt for masteroppgaven. Det gis individuell veiledning og undervisning innen klarspråk og referanselære mv. For øvrig skal studentene velge ett emne som skal være forberedende til arbeidet med masteroppgaven og ett semi-obligatorisk emne. Ett emne kan velges fritt, også ved andre institutter og universiteter, og det semi-obligatoriske må velges ut fra denne listen:

1) For oppmelding til STV og SOSGEO emnene må dere ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN (begrenset antall plasser).

2) For å søke opptak til IN4150 må dere ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN slik at emnet kan legges til i utdanningsplanen deres. 

Studenter som har søkt og fått innvilget utveksling til annet lærested 3.semester kan søke om å erstatte det semi-obligatoriske emnet med ett tilsvarende/lignende emne ved utvekslingsstedet

Fjerde semester er i sin helhet viet arbeidet med masteroppgaven, FINF5002 - Masteroppgave i forvaltningsinformatikk, som har et omfang på 30 studiepoeng.

Studiet legger opp til varierte arbeidsformer som oppfordrer til selvstendig arbeid så vel som samarbeid med andre. Undervisningen vil skje i form av forelesninger, seminarer, øvingsgrupper og skriftlige arbeider, herunder masteroppgaven på 30 studiepoeng.  

Vær oppmerksom på at emner ved andre fakultet kan ha ulike krav for oppmelding, så sett deg tidlig inn i det som står om opptak og adgangsregulering på emnesiden til emnet du ønsker å ta.

Studieløpstabell for studenter med oppstart fra og med høst 2017

T.O. vil det komme et  nytt obligatorisk emne 1. semester høst 2021 - FINF4010 Forvaltningsinformatikk: Tverrfaglig perspektiv på forvaltningsinformatikk. Det semiobligatoriske emnet som nå står oppført 1.semester vil flyttes til 3.semester, og et oppgaveforberedende emne utgår.

4. semester FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk
3. semester FINF4031 – Individuell semesteroppgave Oppgaveforberedende emne (valgfritt) Oppgaveforberedende emne (valgfritt)
2. semester FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken Semi-obligatorisk emne
1. semester FINF4011 – Digital teknologi i offentlig forvaltning FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning Semi-obligatorisk emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Slik gjennomfører du

Første semester på masterprogrammet består av to obligatoriske emner, hver på 10 studiepoeng; FINF4011 Teknologi, forvaltningspolitikk og styring og FINF4012 Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT. I tillegg velger du et emne fra en begrenset liste (semi-obligatorisk emne). Høstsemesteret kan du velge mellom følgende emner:

For oppmelding til STV og SOSGEO emnene må dere ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN (begrenset antall plasser).

Andre semester er det to obligatoriske emner (FINF4021 Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi, og FINF4022 Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken). FINF4022 om metode skal forberede deg på arbeidet med masteroppgaven. Også i annet semester skal du velge et semi-obligatorisk emne. Vårsemesteret kan du velge mellom følgende emner:

1) For oppmelding til STV4423b må dere ta kontakt med studiekonsulent ved AFIN (begrenset antall plasser). Dere kan ikke søke opp emnet i Studentweb selv.

2) For å få opptak til JUS5671 kreves det at dere sender inn et motivasjonsbrev. For mer informasjon om oppmelding til emnet og motivasjonsbrev, se emne- og semestersiden til emnet.

Tredje semester består av ett emne (FINF4031) der du skal skrive en individuell semester oppgave innen et emneområde som er aktuelt for masteroppgaven. Det gis individuell veiledning og undervisning innen klarspråk og referanselære mv. For øvrig skal studentene velge to emner som skal være forberedende til arbeidet med masteroppgaven. Emne kan velges fritt, også ved andre institutter og universiteter. Tredje semester er derfor vel egnet for utenlandsopphold.

Fjerde semester er i sin helhet viet arbeidet med masteroppgaven, FINF5002 - Masteroppgave i forvaltningsinformatikk, som har et omfang på 30 studiepoeng.

Studiet legger opp til varierte arbeidsformer som oppfordrer til selvstendig arbeid så vel som samarbeid med andre. Undervisningen vil skje i form av forelesninger, seminarer, øvingsgrupper og skriftlige arbeider, herunder masteroppgaven på 30 studiepoeng.  

Vær oppmerksom på at emner ved andre fakultet kan ha ulike krav for oppmelding, så sett deg tidlig inn i det som står om opptak og adgangsregulering på emnesiden til emnet du ønsker å ta.

Studieløpstabell for studenter med oppstart fra Høst 2016 og tidligere

4. semester FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk
3. semester FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk
2. semester FINF4002 – Masterskole i forvaltningsinformatikk (nedlagt) Valgfritt emne
1. semester FINF4001 – Forvaltningsinformatikk (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Slik gjennomfører du

Første semester på masterprogrammet består av et obligatorisk emne på 30 studiepoeng, FINF4001 – Forvaltningsinformatikk (nedlagt).

I andre semester starter arbeidet med masteroppgaven. Studentene tar FINF4002 – Masterskole i forvaltningsinformatikk (nedlagt) og et fritt valgt emne (10 studiepoeng). Det frie emnet må være knyttet opp mot tema for masteroppgaven din, og skal godkjennes av veileder. 

De to siste semestrene er viet ferdigstilling av masteroppgaven, FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk, som har et omfang på 60 studiepoeng.

Studiet legger opp til varierte arbeidsformer som oppfordrer til selvstendig arbeid så vel som samarbeid med andre. Undervisningen vil skje i form av forelesninger, ekskursjoner, seminarer, øvingsgrupper, lab-arbeid og skriftlige arbeider, herunder masteroppgaven på 60 studiepoeng. Vi legger opp til varierte eksamens- og vurderingsformer.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i forvaltningsinformatikk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. nov. 2022 11:52