Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Hvilken betydning har bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlige organisasjoner for den enkelte? Programmet kombinerer juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler for å belyse et stadig mer aktuelt tema.

Hva kan du jobbe med?

  • jon_fredrik_skjerve-300px Jon Fredrik Skjerve - Inventura 6. sep. 2012 10:10

    Jon Fredrik Skjerve jobber med offentlige anskaffelser i Inventura.

  • maria_aas-300px Maria Aas - Lånekassen 6. sep. 2012 10:08

    Maria Aas jobber som rådgiver i Lånekassen. Jobben består i mye teamarbeid på tvers av forskjellige fagfelt.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Arkivvitenskap ved OsloMet?

Er du student på bachelor i arkivvitenskap ved OsloMet? Se denne videoen: