Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Hvilken betydning har bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i offentlige organisasjoner for den enkelte? Programmet kombinerer juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler for å belyse et stadig mer aktuelt tema.

Hva kan du jobbe med?

  • pla-mindre Petter Ludvig Andersen 5. aug. 2020 11:31

    "Det sosiale på FINF var også veldig bra! Miljøet er relativt lite, hvor man studerer med mange ildsjeler som sørger for (til tider) heftige debatter og intime sosiale arrangementer."

  • anniken-lovstad-hole-bilde-img_0001 Anniken Løvstad Hole 5. aug. 2020 11:29

    "Det var først og fremst interessen og nysgjerrigheten for den nye digitale hverdagen og behovet for ivaretakelse av data og registrertes rettigheter og friheter som fikk meg til å søke på masterprogrammet Forvaltningsinformatikk."

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Arkivvitenskap ved OsloMet?

Er du student på bachelor i arkivvitenskap ved OsloMet? Se denne videoen: