Hva lærer du?

Målet vårt er å utdanne framtidens beste naturvitere – de som skal legge grunnlaget for den teknologiske utviklingen. Mange av kandidatene våre ender som ledere eller deltakere i større naturvitenskapelige- og teknologiske prosjekter. Det krever faglig styrke og gode samarbeidsevner. Du får en utdanning som gir deg en høy grad av faglig fleksibilitet og tilpasningsevne i arbeidslivet.

Etter at du har fullført bachelor i Fysikk og astronomi, har du oppnådd:

Kunnskap

Du forstår de grunnleggende naturlovene:

 • Du har kunnskap om de grunnleggende prinsippene og lovene i naturen; utviklingen og anvendelsen av disse lovene; og deres betydning for andre naturvitenskaper.
 • Du har kunnskap om grunnleggende metoder som brukes i fysikk og astronomi, både eksperimentelle, teoretiske, observasjonelle og beregningsmessige metoder.
 • Du har basiskunnskaper innen matematikk, statistikk og informatikk som gir grunnlag for å arbeide innen fysikk og astronomi.
 • Du har kunnskap om fysikk som anvendt fag og tverrfaglige anvendelser.
 • Du forstår de sentrale underliggende prinsippene og metodene – uavhengig av om det dukker opp nye eksempler, anvendelser eller metoder.

Ferdigheter

Du har ferdigheter til å utforske og bruke naturlovene:

 • Du mestrer fagets grunnmetoder: eksperimentelle metoder, systematiske observasjoner, analyse av data, utvikling og testing av modeller og generalisering til teorier.
 • Du mestrer relevante statistiske, matematiske og beregningsmessige metoder og har erfaringer fra anvendelser av disse på modeller og realistiske data.
 • Du kan resonnere vitenskapelig og stille gode faglige spørsmål.
 • Du kan utvikle og gjennomføre eksperimenter/observasjoner, anvende og utvikle målemetoder, samt få en forståelse for bruk av avanserte infrastrukturer som blir brukt i forskning og utvikling.
 • Du kan implementere og anvende numeriske metoder som en integrert del av faget.
 • Du kjenner relevante arbeidsformer og arbeidsprosesser som brukes i forskning og arbeidsliv

Du har en faglig basis for tverrfaglig arbeid og til å møte fremtidens utfordringer:

 • Du har bred kompetanse innen fysikk, matematikk og numerikk/programmering.
 • Du kan sette deg inn i hovedproblemstillinger i andre disipliner og har erfaringer med å arbeide med tverrfaglige problemstillinger.

Generell kompetanse

Du utvikler profesjonell kompetanse gjennom arbeid med faget:

 • Du har faglig modenhet og selvstendighet.
 • Du har evne til analytisk arbeid.
 • Du kan arbeide individuelt og samarbeide i grupper og har erfaring fra faglig prosjektarbeid.

Du kan kommunisere fysikk-faglige temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten.

Du har verdier og holdninger som gir grunnlag for en forsvarlig utvikling og anvendelse av faget.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 25. aug. 2022 12:00