Program for studiestart

2018-kullet på programseminar.

2018-kullet på programseminar. Foto: Hilde Omberg

Mandag 12. august markerer starten på et nytt studie og en ny hverdag for de fleste av dere. Studiestartsuka skal gjøre dere kjent med studiet og hva som forventes av dere. Den skal også gjøre dere kjent med UiO, Fysisk institutt og hverandre.