Studiestart ved Fysisk institutt

Studiestartsuka markerer starten på et nytt studie og en ny hverdag for de fleste av dere. Denne skal gjøre dere kjent med studiet og hva som forventes av dere. Den skal også gjøre dere kjent med UiO, Fysisk institutt og hverandre.

Gjøremål ved studiestart

 

Spørsmål? Kontakt studieinfo@fys.uio.no

Program for Fadderuka

Timeplan for fadderuka.

Fadderuka er oftest der folk knytter vennskap som varer gjennom hele studietiden. Vi har flere faglige og sosiale ting som skjer gjennom uka, så det er bare å glede seg. 

Frister til studiestart

18. august: 

  • Frist for å melde seg til emner (du blir automatisk oppmeldt til obligatoriske emner) i Studentweb for å få garantert plass. Viktig! Du trenger ikke gjøre noe før du har møtt opp første studiedag!

1. september:

Fellesarrangementer for alle studenter ved UiO

Ingen kommende arrangementer

Kontakt oss

Har du generelle spørsmål om studier eller studiestart?

Kontakt oss på studieinfo@fys.uio.no

Kontaktinformasjon til fadderordningen

Finn frem

Fysisk institutt holder til i Fysikkbygningen

Studentenes elektronikkforening

Velkommen til Studentenes Elektronikkforening! Vi er foreningen for studenter ved linjen for Elektronikk Informatikk og Teknologi  (tidl. Elektronikk og datateknologi) ved UiO, samt andre elektronikkinteresserte studenter. Mer informasjon finner du på våre sider.

Fysikkforeningen

Fysikkforeningen arrangerer blant annet bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og annet gøy i løpet av semestrene. Mer informasjon finner du på våre sider.

FFU - fagutvalget ved fysisk institutt

Fysisk fagutvalg (FFU) er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv. Våre medlemmer sitter i styrer, utvalg og komiteer ved instituttet. Vi arrangerer faglige sosiale turer, eventer og utfører emneevalueringer hvert semester. Mer informasjon finner du på våre sider.

Studentutvalget ved MN

Bildet kan inneholde: fotball, verden, gjøre, ball, fotball.

MN-fakultetets studentutvalg (MNSU) representerer alle studenter ved fakultetet overfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og er studentenes talerør utad. Mer informasjon finner du på våre sider.