Studieopphold i utlandet

Ved å gjennomføre ett eller to semestre som student i utlandet vil du få en unik kompetanse i ditt fagområdet. Det vil gi deg språkkunnskaper, et utvidet nettverk og internasjonal erfaring.

Vi anbefaler at du reiser ut i ett av de to semestrene av bachelorgraden, og har laget forslag til oppbygging av 5. og 6. semester. Om du vurderer å dra på utveksling tidligere eller over to semestre, anbefaler vi at du kommer innom studieadministrasjonen for mer informasjon.

Hvor kan du dra?

Vi har utarbeidet lister over godkjente emner hos flere av våre samarbeidspartnere:

Bruker du en av disse avtalene kan du få gjennomført emner tilsvarende de obligatoriske emnene og dermed fullføre på normert tid. Merk deg at om du drar på utveksling i 6. semester, og skal søke opptak til masterstudier høsten etter, så bør du velge et studiested hvor semesteret avslutter tidlig slik at vi får godkjent bacheloren din før du må dokumentere oppnådd grad.

For studieretningen Fysikk vil et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) også være aktuelt. Tilbudet er spesielt aktuelt for deg som er interessert i romfysikk, men vil også kunne være aktuelt for andre områder innen fysikk.

Lyst til å dra et annet sted? Se også den komplette listen over alle avtalene til Fysisk institutt. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for våre studenter. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 15. juli 2021 13:23