Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i fysikk og astronomi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 130 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 10-30 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 20-40 studiepoeng

Studieløp

6. semester Se studieretning Se studieretning Se studieretning
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk Se studieretning Se studieretning
4. semester FYS2130 – Svingninger og bølger FYS2140 – Kvantefysikk Se studieretning
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme AST2000 – Innføring i astrofysikk MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

MAT-INF1100 – Modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger en studieretning i løpet av 3. semester, og de ulike studieretninger har forskjellige krav til obligatoriske fordypningsemner. Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Utviklingssemester

Utviklingssemesteret er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. Se den enkelte studieretning for mer informasjon om utviklingssemesteret og anbefalte frie emner.

Reise på utveksling

Hvis du reiser på utveksling må du sørge for å ta emner som tilsvarer de obligatoriske emnene i studieprogrammet ditt ved lærestedet du reiser til. Det er for å unngå forsinkelser i studieløpet ditt.

Arbeidspraksis

Som programstudent på fysikk og astronomi kan du få praksisplass i en bedrift. Et praksisopphold vil kunne gi deg reell arbeidserfaring, og du vil få arbeidsoppgaver relevante for din utdanning. Bachelorstudenter på fysikk og astronomi kan søke opptak til praksisemnet FYS3820 – Arbeidspraksis eller TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer.

Frie emner 

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Vi anbefaler studenter på bachelorprogrammet i fysikk og astronomi å velge frie emner innenfor fysikk og astronomi, men hvis du har andre interesser, kan du også velge fritt mellom andre emner innen realfag. Før du velger et fritt emne bør du undersøke hvilke emner som er relevante for å søke opptak til masterstudier senere.  

Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Hvor mange frie emner du kan få inn i bachelorgraden varierer mellom studieretningene. Hvis du får problemer med å melde deg til et fritt emne, kontakt studieadministrasjonen ved Fysisk institutt.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i fysikk og astronomi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 9. des. 2019 11:43