Får jeg jobb med astronomi? Svaret er JA!

De jobber i energi- og oljeselskaper, som rådgivere og prosjektledere og som forskere ved forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. Felles for dem er at de har studert astronomi ved UiO.

De jobber som fysikere i energi- og oljeselskaper, som rådgivere og prosjektledere i  Avinor, Statens strålevern og If Skafeforsikring, og som forskere ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk, Planetary Science Institute, universiteter og høgskoler. Det de har til felles er at de har studert astronomi og astrofysikk ved UiO.

Les om de mangfoldige astronomene våre her.

 

Publisert 9. nov. 2016 18:44