Arktisk fordypning: studieopphold ved UNIS i 5. semester

Anbefalt studieløp for deg som ønsker et studieopphold ved UNIS i 5. semester på bachelorprogrammet i geofysikk og klima.

På høsten er det to emnekombinasjoner å velge mellom på UNIS.

5. semester (høsten)

Pakkeløsning 1*:

Pakkeløsning 2:

Alle emner er på 15 studiepoeng.

Merk følgende:

  • * Pakkeløsning 1 er mer fleksibel, og du kan velge å bytte ut AGF-214 med enten AGF-210 eller AGF-223.
  • ** AGF-214 overlapper faglig med GEO2320 Oseanografi (10 stp) og erstatter dette emnet i opptakskravet til masterprogrammet i geofag, studieretning meteorologi og oseanografi.

Anbefalt studieløp:

6. semester Fordypningsemne Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester Enten emnekombinasjonen: 
AGF-213

AGF-214/ AGF-210/ AGF-223
eller emnekombinasjonen:
AGF-210

AGF-223
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne
3. semester GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag EXPHIL03 – Examen philosophicum MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Sommerkurs før studieoppholdet ved UNIS:

Det vil også være mulig å ta følgende sommerkurs om sommeren før ditt studieopphold ved UNIS:

Sommerkursene er begge på 10 studiepoeng.


Les mer om studier ved UNIS

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

 

Publisert 28. feb. 2019 11:05 - Sist endret 4. sep. 2019 10:56