Arktisk fordypning: studieopphold ved UNIS i 6. semester

Anbefalt studieløp for deg som ønsker et studieopphold ved UNIS i 6. semester på bachelorprogrammet i geofysikk og klima.

For studieopphold på UNIS i vårsemesteret tar du følgende emner:
 

6. semester (våren):

Begge emnene er på 15 studiepoeng. 
 

Anbefalt studieløp:

6. semester

AGF-211 

AGF-212 

5. semester Fordypningsemne Fritt emne Fritt emne
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag EXPHIL03 – Examen philosophicum MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Sommerkurs før studieoppholdet ved UNIS:

Det vil også være mulig å ta følgende sommerkurs om sommeren før ditt studieopphold ved UNIS:

Sommerkursene er begge på 10 studiepoeng.


Les mer om studier ved UNIS

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 28. feb. 2019 12:37 - Sist endret 3. apr. 2019 13:41