Miljøgeolog Beate stopper farlig forurensning

Som miljøgeolog i Rambøll er Beate Nilland med på å hindre at farlig forurensning sprer seg til mennesker og natur.

Bilde av Beate Nilland, miljøgeolog i Rambøll, hvor jobber geologer, hvorfor studere geologi

– I hverdagen tenker du ikke over det, men det jeg gjør har en større betydning for folk flest fordi det handler faktisk om helsa deres.Foto: June Gabrielsen/UiO

Se for deg at naboen din skal sette opp en ny bolig, eller at det gamle huset i enden av veien er i ferd med å rives. Da har noen allerede gjort en usynlig jobb som sikrer at farlig forurensning ikke spres. Slik forurensning kan ligge i jorda eller i de gamle byggematerialene. Beate Nilland visste lite om hvilke muligheter som fantes da hun begynte på geologistudiene sine ved UiO. I dag jobber hun som miljøgeolog i Rambøll for å hindre at farlige partikler fra gamle hus og byggeplasser skal gjøre oss alvorlig syke eller spres til naturen.

– Det handler om helsa til de som skal bruke områdene og det å hindre spredningen av forurensning. Jeg gjør faktisk noe for folk flest!

Jobber for å begrense forurensning

– Jeg jobber i hovedsak med ytre miljø, der mine hovedtema er forurenset grunn og kartlegging av farlig avfall i bygninger. Hvis en skal sette en spade i jorda, eller grave et eller annet sted i bakken må man i førsteomgang vurdere om det kan være forurensning i området. Hvis det er et tettbygd sted slik som i en by eller langs en vei er det alltid grunnlag for å tro at det kan være forurensing der, og da må vi ofte ut for å gjøre en miljøteknisk grunnundersøkelse.

Beate i arbeidsklær ute foran vindu
Beate jobber med miljø og forurensing.

Det å øke bevisstheten om giftig byggemateriale som kan være svært farlig for helsa vår eller hvordan forurensning kan spre seg i naturen har utgjort en stor forskjell. Se for deg barnehagebarn som leker i sandkassen. Som mor til en toåring forteller Beate hvordan barn spiser sand i sandkassen eller putter litt jord i munnen for å smake på det. Dette er småbarns naturlige måte å gjøre seg kjent med verden.

– Tidligere var det vanlig med gamle trestammer som var godt impregnert rundt sandkassene i barnehagene. Impregneringen er veldig giftig og lekker veldig fort ned i sanda som ungene spiser. Som et resultat av større fokus på materialer og forurensning er dette noe vi passer på ikke å gjøre i dag.

Hva slags materialer er farlige?

Det er ikke bare forurensning i jord 30-åringen undersøker når hun er ute i felt. Beate driver også med miljøkartlegging av farlig avfall i eldre bygninger som skal rives eller rehabiliteres, der det handler om å hindre spredning av farlige partikler som ligger i byggematerialene, da disse er helseskadelig for både mennesker og natur.

– De fleste har hørt om asbest, men dette er bare ett av produktene som er farlig i byggematerialer.

Asbest er et farlig mineral som tidligere ble brukt i byggematerialer og er best kjent som svært kreftfremkallende. Det ble forbudt i 1985, men det finnes fortsatt rester av det i gamle hus den dag i dag. - Det er veldig viktig at vi finner asbesten og håndterer den før en river et hus, slik at det ikke spres partikler i lufta. Dette er noe jeg gjør for å gagne samfunnet, fordi det er så viktig med folkehelse.

Muligheter med miljøgeologi

I dag stortrives Beate som miljøgeolog i Rambøll, men det var ikke før mot slutten av bachelorgraden hennes i geologi at hun fikk øynene opp for at miljøgeologi var en mulighet.

– Jeg visste ikke at miljøgeologi fantes! Grunnen til at jeg valgte geologi da jeg gikk på videregående, var at jeg visste at det var et veldig åpent fag. Siden jeg kommer fra Stavanger trodde nok folk rundt meg at jeg skulle gå petroleumsgeologi, og da ble jeg fast bestemt på at jeg ikke skulle gjøre det alle andre forventet, sier hun med et lurt smil.

Beate ute med nesa ned i en steinrøys.
– Jobben min betyr mye fordi det er så stort fokus på miljø, bedre byer og helse

Nilland fullførte i stedet mastergraden sin i miljøgeologi, og fremhever at det er ikke så farlig om du ikke vet nøyaktig hva du vil bli når du starter å studere. - Alt jeg visste var at det mest sannsynlig var jobb å få en eller annen plass, også ble veien til mens jeg gikk.

En fleksibel og variert hverdag

Med alt fra to til fem prosjekter gående samtidig er hverdagen til Beate svært variert.

– Jobben min er litt tredelt med en typisk kontordag, så en kartleggingsdag i bygg og farlig avfall der jeg er ute i felt, og en typisk dag hvor jeg er ute og tar jordprøver. Felt er en veldig god måte å variere kontorarbeidet på, spesielt om våren og sommeren. Da er det fint å være ute.

geologen jobber også inne på datamaskinen
– Balansen mellom både felt og kontor gjør at miljørådgiver er en så fin arbeidsstilling å ha

I løpet av en måned bruker Stavangerjenta gjerne opp mot halve arbeidstiden sin utenfor kontorstolen. – De fleste syns at selv om det er stas å være ute i felt så blir du sliten på en litt annen måte enn når du sitter på kontoret. Balansen mellom felt og kontor gjør at miljørådgiverjobben er et så fint yrke å ha.

Hun smiler før hun fortsetter. – Jobben min er veldig fleksibel, som kanskje er det jeg trives best med her i Rambøll.

Lærer å forholde deg til læring

– Når du er student lærer du deg å jobbe på en viss måte, og det tar du med deg videre. Slik som å skrive rapporter og å forholde deg til andre du jobber sammen med. Du lærer litt av hvordan du skal oppføre deg i felt, ta notater eller bilder, og det er det som er viktig.

Når Beate tenker tilbake på tiden som student er det ikke fagene hun har hatt eller karakterene hun har fått som nevnes. Hun fremhever i stedet at måten å forholde seg til alt det du lærer gjennom studiene er det som teller.

– Det viktigste tror jeg egentlig er tankesettet, at du vet hvor du skal finne informasjonen. Det er ingen som forventer at du skal gå rundt å være et levende leksikon. Vi husker jo ikke på alt hele tiden her på jobb heller.

Alltid noe nytt å lære 

Beate har vært i jobb i flere år siden hun ble ferdig med mastergraden sin for fem år siden, og dette har på ingen måte satt en stopper for muligheten til å utvikle seg og lære nye ting.

– Jeg har fått litt administrative oppgaver, og i fjor sommer tok jeg prosjektlederkurs. Så nå er jeg prosjektleder for mindre prosjekter, og kanskje for noe litt større etterhvert. Det er gode muligheter til å dele mye kunnskap mellom kollegaer og lære av prosjektene vi jobber med. Derfor er du ofte borti nye ting og lærer stadig noe nytt.

Hun smiler mens hun avslutter. – Du utvikler deg mens du jobber i et sted som Rambøll.

Beate Nilland

Jobb: Miljøgeologi i Rambøll

Alder: 30

Kommer fra: Stavanger

Bachelorprogram ved UiO: Geologi
Studiet er nå erstattet av Geologi og geografi.

Masterprogram ved UiO: Miljøgeologi
Studiet er nå erstattet av Geofag, studieretning miljøgeofag.

Les flere karriereintervjuer med realister fra UiO

Av June Gabrielsen
Publisert 14. apr. 2020 11:28 - Sist endret 20. juli 2021 13:47