Studiestart

Kommende arrangementer

Tid og sted: 12. aug. 2019 10:0014:00, Aud. 1, Geologibygningen

Velkommen som ny student ved Institutt for geofag. Dette er et velkomstmøte for alle nye studenter på bachelorprogrammene Geologi og geografi og Geofysikk og klima med nyttig informasjon om studiene og studiestart.

Det er obligatorisk å møte og er du forhindret fra å delta, meld fra før møtet til studieadministrasjonen, epost: studieinfo@geo.uio.no

Se programmet vårt for studiestartsuken ved Institutt for geofag.

Velkomstseremonien ved Universitetesplassen er en hyggelig start på studiene. Foto: F. Saggio/UiO
Tid og sted: 12. aug. 2019 14:0016:00, Møt ved Geologibygningen

Samling og felles avreise for alle nye studenter i bachelorprogrammene Geologi og geografi og Geofysikk og klima til Universitetsplassen for å delta på velkomstseremonien. Seremonien er for alle studenter som starter på et grunnstudie ved UiO høsten 2018.  

Felles avreise for geostudenter fra Blindern kl. 14.00. - Møt opp presis!

Studenter står på Universitetsplassen
Tid og sted: 12. aug. 2019 14:4516:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen med en høytidelig markering av studiestart med taler og musikk. Seremonien markerer at du endelig er UiO-student!

Geologibygningen, Sem Sælands veg 1.
Tid og sted: 12. aug. 2019 17:0019:00, Aud 1, Geologibygningen

Som ny student på bachelorprogrammene i Geologi og geografiog Geofysikk og klima får du tilbud om ulike fadderaktiviteter ved semesterstart i august. Du vil få tildelt en fadder (e) og tilhøre en gruppe med medstudenter.

Etterpå er du invitert til velkomstmiddag med taco i GEO-kjelleren. Vi lager tacoen selv slik at det blir mer sosialt.

Finse: Fra ekskursjonen høsten 2014, utsikt over Finsevann. Foto: GEO/Gunn Kristin Tjoflot
Tid og sted: 13. aug. 2019 10:0011:00, Aud 1, Geologibygningen

Emnet GEO1100 - Jordens utvikling tas av alle geostudenter i første semester på bachelorprogrammene Geologi og geografi og Geofysikk og klima. Tirsdag 13.8 er det et obligatorisk informasjonsmøte i forbindelse med ekskursjonen til Finse som inngår i undervisningen i GEO1100.

- Merk! Infomøtet er obligatorisk!