Hva kan du jobbe med?

utdannelse, geologi, studier, equinor, myrsini på stranda

Som operasjonsgeolog i Equinor er Myrsini ansvarlig for å knytte havbunnens geologi til ingeniørenes verden. På denne måten er hun med på å sikre trygge operasjoner. 

Geolog Ragnhild Christin Hansen jobber med å klargjøre jorda under havbunnen før store energiselskaper skal bygge rørledninger og vindturbiner der.

Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.

Realfagslektor Ane Aarre ønsker at alle skal lære å se og skjønne verden rundt seg.

- Oljeindustrien står sterkt i Stavanger, og for meg var det naturlig å velge en utdanning som ga meg en jobb i denne bransjen, forteller Andreas Bjørnestad (26).

Informasjon blir mye mer verdifull når den visualiseres i form av et kart, sier geomatiker Tobias Litherland.

Andreas Albertsen er guide ved Gardnos Meteorittpark

Andreas Albertsen studerer geologi ved UiO og jobber som guide i Gardnos Meteorittpark i Hallingdal.

Siri Lajord har hovedfag i Cand. Scient. i geomatikk (naturgeografi). Studiet er lagt om siden, og nå får man en mastergrad istedenfor. Forskjellen er at det nå på forhånd er mer bestemt hvilke kurs man skal ta, og den avsluttende oppgaven er kortere.