Studieopphold i utlandet

Som geostudent ved UiO har du mange muligheter til å dra på utveksling og studere ved et utenlandsk universitet. Utveksling vil gi deg faglig- og kulturelt påfyll, du får perspektiver og internasjonal erfaring, og du kan utvide ditt nettverk.

Geostudenter, på utveksling i Geologi og geografi bachelorprogrammet | Universitetet i Oslo
Et utvekslingsopphold ved et studiested i utlandet kan gi både faglig og kulturelt utbytte, og er en unik opplevelse.

Du kan dra på utveksling i 5. eller 6. semester, avhengig av hvilken studieretning du går på i bachelorprogrammet Geologi og geografi.

Du vil finne mer informasjon om studieopphold og anbefalinger for universitet som du kan dra til på din studieretning. Her kan du også lese om geostudenter som har vært på studieopphold i utlandet.

Gå til din studieretning på studieprogrammet:

Geografi

Geologi

Utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag

Institutt for geofag har flere utvekslingsavtaler med utenlandske universitet som vi vet er gode på geofag. Oversikt over avtaler med informasjon om studier og om hvilket studienivå de gjelder, og praktiske forhold med mer finner du på:

Gå til utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag

Publisert 9. apr. 2016 17:45 - Sist endret 13. okt. 2021 09:19