Siste beskjeder

Publisert 11. feb. 2020 17:16

Kjære bachelorstudenter,

UNIS tilbyr to bacheloremner nå i sommer:

Kunne du tenke deg å søke om plass på noen av disse har du enda mulighet. Frist for å søke om plass på sommeremner ved UNIS er 15. februar (førstkommende lørdag).

Les mer om hvordan du søker her: https://www.unis.no/summer-courses-2020-open-for-application/

Vennlig hilsen

Vanja Haugland
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
UiO

Publisert 13. jan. 2020 12:28

Vi ved Institutt for geofag søker ny fadderkoordinator for studiestartsuken for bachelorstudentene høsten 2020:

Kunne du tenke deg å bidra til å lage en god studiestart for våre nye studenter? Da kan dette være noe for deg! Les mer om vervet.

Frist for å søke er 26. januar 2020.

Mvh.
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo
Publisert 18. nov. 2019 18:06

Kjære student, 

timeplanen for emner som skal gå våren 2020 vil verte publisert på nett frå 25. november (på emnesidene), og du kan søke plass på emner frå og med 3. desember i Studentweb. 

T.o. 

Med vennleg helsing,
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

Publisert 16. okt. 2019 14:40

Karrieresenteret inviterer bachelorstudenter i 3. semester til kurs i uke 43. Du vil her lære mer om hvordan du kan skaffe deg relevant deltidsjobb under studiene, og hva slags jobbmuligheter du har etter endt studie. Ta gjerne turen!...

Publisert 7. okt. 2019 13:22

Hei!

MAT-IN1105 starter opp denne uken med fellesøvelser tirsdager ut semesteret.

Vi flytter derfor vår regnegruppe for dere geofagstudenter til fredager kl. 14.15-16.00.

Tid: fredager 14.15 -16.00 (i perioden: 18.10 - 29.11)

Sted: forsatt samme sted:  PC-rom 1250 i Kristine Bonnevies Hus.

Vel møtt og fortsatt lykke til med midtveiseksamen!

Hilsen 
Gruppeleder, Sara Blichner, og studieadministrasjonen
Institutt for geofag, UiO