Jobb og videre studier

Kunnskap om geologi og geografi er etterspurt i store deler av samfunnet. Som geoviter har du sentrale ferdigheter for fremtidens jobbmarked.

Samfunnet trenger deg

Geofaget står sentralt i framtidens utfordringer. Mange av FNs bærekraftsmål for en god og rettferdig framtid for alle, inneholder geofaglige problemstillinger, direkte eller indirekte. 

Det trengs derfor personer med god kunnskap om geofag i mange ulike deler av samfunnet. De mest direkte problemstillingene handler om hvordan vi skal stoppe klimaendringer, hvordan sikre rent vann til en voksende befolkning og hvilke rene energiressurser som skal erstatte de fossile.

Illustrasjon: FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål. Kilde: FN-sambandet

I et land som Norge, der man ofte møter utfordringer som kan knyttes til geofagene, kan en geoviter arbeide i mange ulike sektorer, ikke minst innen skolen.  

Eiendomsutbyggeren vil vite om grunnen han bygger på er stabil, byplanleggeren ønsker å planlegge for mer ekstremvær og oversvømmelser i framtiden, veientreprenøren vil sikre traseen sin for jord- og snøskred, jernbanen trenger tunneler gjennom ulike bergarter og kraftselskapet vil vite hvor mye snø som blir til smeltevann om våren.  

Geoviteren må involveres når man skal beregne hvordan forurensning sprer seg fra en nedlagt gruve eller et avfallsdeponi, eller hvordan en henter ut CO2 fra atmosfæren og lagrer det trygt og godt for all fremtid. For alle disse oppgavene vil geoviteren være en sentral samarbeidspartner. 

Kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) er nødvendig i alle deler av samfunnet – bare tenk på hvor mye du bruker kart hver dag! 

Illustrasjon: Geofag for fremtiden. Kilde: The Geological Society
Geofag for fremtiden, se større versjon (pdf). Kilde: The Geological Society 

Geovitere fra UiO har solid praktisk og teoretisk bakgrunn, i tillegg til beregnings- og programmeringserfaringen som er unik ved UiOs realfagsutdanninger. Dette gjør deg til en ettertraktet kandidat for arbeidsgivere.  

I studiet tilbyr vi praktisk arbeidserfaring gjennom emnet GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag.

Se eksempler på hvor geovitere fra UiO jobber
 

Hva jobber geovitere med?

Les flere intervjuer

Videre studiemuligheter

De fleste som fullfører en bachelorgrad i geologi og geografi velger å studere videre på et 2-årig masterstudium.  

Med en mastergrad har du en 5-årig utdannelse med fordypning i et valgt fagområde, og du stiller sterkere i arbeidsmarkedet når du søker jobb. 

Videre studier i geofag ved UiO:

Foto: Studenter vinker til drone
Studenter i felt. Foto: Hans Jørgen Kjøll, UiO

Verdifull kompetanse for arbeidslivet

Gjennom studiene i Geologi og geografi lærer du, i tillegg til det faglige, mye annet som er nyttige og etterspurt kompetanse i arbeidslivet:

  • Du lærer å samarbeide med andre, analysere problemstillinger og skrive faglige rapporter. Du vil måtte arbeide selvstendig og ta selvstendige valg. Du vil lære å bruke databeregninger alt fra første semester.
  • Som student i geofag er du i løpet av studiene på feltarbeid eller gjør analyser i naturen. Dette gir verdifull erfaring om innhenting av data, feltobservasjon, planlegging og innen HMS.
  • En rekke emner på slutten av bachelorstudiene oppsummerer det du har lært. Et nytt emne GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag muliggjør at du kan søke om praksisplass hos flere arbeidsgivere.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 7. des. 2021 16:48 - Sist endret 7. des. 2021 16:48