Jobb og videre studier

En utdanning innen geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende yrker i offentlige- og private selskaper i inn- og utland og for eksempel i offentlig forvaltning. Fortsetter du på en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet, som f.eks. geograf, miljøgeolog, geomatiker, geolog, petroleumsgeolog eller geofysiker.

Videre studiemuligheter

En naturlig vei videre for mange etter å ha fullført bachelorgraden, er et 2-årig masterstudium. Institutt for geofag tilbyr det internasjonale masterprogrammet Geosciences (master's two years), som har 10 studieretninger.

Med en bachelor i Geologi og geografi, vil det for begge studieretningene være naturlig å gå videre med studieretningene: Miljøgeofag og Geofarer og geomekanikk

Merk at for å være kvalifisert for noen av studieretningene på master, så forutsettes det at du velger emner i samråd med opptakskrav til disse.

I tillegg til eget masterprogram over deltar også Institutt for geofag i masterprogrammet Computational Science med studieretningen CS: Geoscience, som det kan være aktuelt for noen å søke.

Med en mastergrad har du en 5-årig utdannelse med fordypning i et valgt fagområde, og du stiller sterkere i arbeidsmarkedet.

Med en mastergrad kan du søke om å bli stipendiat. Les om forskerutdanningen i realfag.

Jobbmuligheter

Generelt opplever akademikere liten arbeidsledighet, og jobbmulighetene for geovitere er i dag gode. Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland.

En bachelorgrad i Geologi og geografi kombinert med en mastergrad gir deg spennende muligheter på arbeidsmarkedet. Dette er ikke bare en studieplass, men en fremtidsmulighet!

Karriereintervju med våre tidligere studenter 

Les flere karriereintervju.

Les mer om jobbmuligheter innen geofag.

Verdifull kompetanse for arbeidslivet

I løpet av studiene lærer du, i tillegg til det faglige, mye annet som er etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Du lærer blant annet å samarbeide med andre, analysere problemstillinger, skrive faglige rapporter, og du lærer å arbeide selvstendig og ta selvstendige valg. Dette er nyttig kunnskap som etterspørres i arbeidslivet.

Som student i geofag, geologi og geografi er du ofte på feltarbeid eller gjør analyser ute i forbindelse med studiene. Dette gir verdifull kompetanse i innhenting av data, feltobservasjon, planlegging og HMS.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 30. mars 2020 12:38