Som geolog ved NGI gjør Silje landet tryggere

Som geolog i Norges geotekniske institutt sørger Silje for at grunnen vi bor og ferdes på skal være trygg og forsvarlig. 

geolog i godt synlige arbeidsklær foran maskineri

– For å få jobb her hos oss kan du ha en utdannelse i flere ulike grener innen geofag, slik som ingeniørgeologi, geofysikk, geoteknikk eller hydrogeologi, sier Silje i NGI. Foto: NGI.

Se for deg at du setter deg inn i bilen for å kjøre til hytta, eller kanskje du tar toget hjem til foreldrene dine på helgebesøk. Da har en viktig jobb blitt gjort i forkant for å sikre at strekningen du reiser på er plassert over en sikker og stabil grunn. Som geolog ved Norges geotekniske institutt (NGI) er Silje en av de som sørger for at vi kan bo og ferdes på trygge grunnforhold.  
– Det er veldig viktig for samfunnet å forstå grunnen, tross alt bor vi jo på den, smiler hun.

Jobber for sikkerheten og klima

– Jeg jobber i hovedsak med grunnundersøkelser, der målet er å kartlegge og forstå grunnen som vi bor og ferdes på. Å ha god kunnskap om geologien er veldig viktig for å kunne bygge trygt, slik at man unngår skader på det som bygges eller mer kritiske situasjoner. Hvis noen for eksempel velger å bygge ut låven midt i en kvikkleiresone, kan det få store konsekvenser. Derfor er kartleggingen av grunnen i forkant helt avgjørende for sikkerheten til de som bruker områdene. 

Informasjon om grunnforholdene spiller også en sentral rolle i forebyggingen av skred, der data som hentes inn kan hindre at store ulykker skjer. Likevel er det ikke bare sikkerhet som gjør at jobben til Silje er av betydning.

– Utbyggingsprosjekter kan føre til mye utslipp, men ved å ha god kunnskap om grunnen kan vi bidra til mer effektiv bygging som igjen reduserer utslippene. Dette er positivt for klimaet, og noe vi fokuserer på i alle våre prosjekter.

Variert hverdag med feltarbeid

Som geolog i avdelingen for feltundersøkelser tilbringer Silje halvparten av arbeidstiden sin utendørs.

geolog på feltarbeid i skogen
Silje har som geolog mye feltarbeid. Foto: NGI. 

– Jobben min er veldig variert! I noen perioder er jeg mye ute og gjør feltarbeid, som kan skje i terreng som skog og mark eller på byggeplasser. Det kan dreie seg om en enkel befaring eller større undersøkelser der vi gjør prøvetakninger. Så kommer det en periode der jeg har mer kontorarbeid, slik som å behandle og tolke feltdata eller oppfølging av kunder. 
Hun trekker på smilebåndet. – Arbeidsdagen består med andre ord av en super kombinasjon mellom kontor- og feltarbeid. 

Hektiske dager

I dag stortrives 28-åringen i jobben hos NGI, men hun legger ikke skjul på at dagene kan bli hektiske. 

– De flinke kollegene gjør det morsomt og motiverende å være på jobb. 


– Det er veldig gøy at arbeidsdagene mine er så varierte, så det liker jeg godt. Likevel er det litt sånn at de gangene alle tidsfristene og prosjektene skal skje samtidig hadde det vært greit med en litt mer avslappende arbeidshverdag. Det er mange prosjekter som skjer på likt, men sånn blir det når vi har flere ulike kunder. Arbeidsmengden kan generelt variere veldig mye med perioder der det brenner godt, så det er et litt utfordrende arbeidsrom. 

Hun smiler før hun fortsetter. – Da er det godt at jeg har så mange flinke kolleger her på NGI. Det gjør det morsomt og motiverende å være på jobb. 

Kvalifikasjoner og egenskaper  

Noen egenskaper kan komme godt med dersom man ønsker seg en jobb hos NGI:

geolog i feltavedlingen
– Det er viktig å ha god kunnskap om geologien slik at vi kan bygge trygt, sier den ferske lederen for feltavdelingen i NGO. Foto: NGI

– Du bør være nysgjerrig og løsningsorientert, og så må du like å være utendørs da det er mye feltarbeid. Geologi kan være litt detaljorientert, men ofte handler det om å få grep om det store bildet. Det er også en stor fordel å like det å jobbe med andre mennesker, siden vi jobber tett med kundene våre og med andre fagområder.

Silje fikk selv jobb hos NGI med en mastergrad fra UiO, og det finnes gode muligheter dersom man ønsker å gå veien videre med en doktorgrad.

– For å få jobb her hos oss kan du ha en utdannelse i flere ulike grener innen geofag, slik som ingeniørgeologi, geofysikk, geoteknikk eller hydrogeologi. Du kan fint søke jobb med en mastergrad. Med tanke på NGI er et nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling, oppfordres vi veldig til å ta en doktorgrad, så om du ønsker det er de svært interesserte og støttende. Det er noe som er veldig positivt med NGI. 

Muligheter og yrker innen geologi

Under studietiden forestilte Silje seg en jobb i oljebransjen, men etter utdannelsen oppdaget hun fort at alternativene var mange. 

– Et tips til studenter er  å heve blikket litt når du studerer og oppsøke ulike fagmiljøer. Det finnes alltids noe nytt du kan gjøre, annet enn  den retningen du har sett deg ut.


– Det finnes et mangfold av muligheter og spennende yrker innenfor geologi, for eksempel innen offshore energi som olje, gass og vind. Du kan også jobbe med naturfarer, miljø- og klimaendringer, geodata, grunnvann eller maskinlæring innen geofagene. Ellers finnes det også mange muligheter innenfor forskning og utvikling dersom man ønsker å jobbe litt mer akademisk, eller kanskje gå veien videre med mer ledelse.
Hun smiler. – Et tips til andre studenter er kanskje å heve blikket litt når du studerer og oppsøke ulike fagmiljøer. Det finnes alltids noe nytt du kan gjøre, annet enn akkurat den retningen du har sett deg ut.

Ikke ferdig utlært 

Selv valgte Grimstad å satse på en ny retning for karrieren sin enn den hun så for seg under studietiden, og poengterer at man ikke må være redd for å prøve noe nytt. 
– Det er ikke sånn at du er ferdig utlært når du har fullført utdannelsen, så det er fullt mulig å lære noe nytt selv etter studiene. Jeg har lært utrolig mye siden jeg startet i jobben her på NGI, og det er ofte sånn de første årene i ny jobb. Bare ha litt troen på egen faglig forståelse!
 

Silje Grimstad

Stilling: Avdelingsleder 

Arbeidsgiver: Norges geotekniske institutt

Alder: 28

Kommer fra: Bergen

Utdanning: Mastergrad i Petroleumsgeologi og geofysikk fra UiO fra 2016.

Av June Helen Gabrielsen
Publisert 29. sep. 2020 16:23 - Sist endret 23. juli 2021 11:46