Kort om emnet

Emnet tas som avslutning av bachelorgraden/forberedelse til masterstudier. Studentene skal utarbeide en selvstendig prosjektoppgave, fortrinnsvis individuelt, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene Geologi og geografi og Geofysikk og klima.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • selvstendig gjennomføre en enkel prosjektoppgave
 • anvende enkle og mer avanserte metoder innenfor geovitenskapelige fagområder til å belyse en konkret problemstilling
 • være fortrolig med god siteringspraksis og behandling av vitenskapelig litteratur
 • forstå hvordan en vitenskapelig rapport skal disponeres og skrives

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er kun for studenter på programmene; Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException, samt studieløpene Matematikk – geografi/geofag og Geografi/geofag - matematikk) på studieretning Realfag på Lektorprogrammet (LEP).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

 • Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

Eller

 • Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException eller Error: java.lang.NullPointerException

Prosjektarbeidet kan innbefatte felt- og laboratoriearbeid. Du må ha tatt to HMS emner:

Anbefalte forkunnskaper

 • Emner obligatoriske i bachelorprogrammene i geofag.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Seminarer og individuell veiledning av forskningsprosjekt. Fra prosjektet skal det skrives en obligatorisk prosjektoppgave som etter godkjenning blir grunnlag for muntlig avsluttende eksaminasjon.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Den skriftlige prosjektoppgaven fra forskningsprosjektet gis en foreløplig karakter før studenten kan framstille seg for avsluttende justerende muntlig eksamen.
 • En avsluttende muntlig eksamen av prosjektet vil justere karakteren av prosjektoppgaven og den foreløplige karakteren og den muntlige eksamineringen teller 100 % av karakteren.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk