Hvorfor velge denne retningen?

I studieretningen Geologi kan du fordype deg i de virkelig store spørsmålene som har med jorden å gjøre. Du kan lære om jordklodens utvikling og oppbygning for eksempel strukturgeologi og geomekanikk, sedimenter, geofarer, mineraler og om dannelsen av naturressurser. 

Studieretningen i geologi består av både obligatoriske emner og emner du velger selv. Den er bygget opp slik at du får innsikt i en rekke temaer gjennom studiet, som for eksempel: 

  • bergartenes kretsløp og mineralenes egenskaper,
  • kartlegging og analyser av landskap og bergarter,
  • jordens skiftende geografi og strukturgeologidannelsen av fjellkjeder,
  • seismiske metoder og tolkninger av undergrunnen,
  • fossiler, miljøendringer og livets utvikling,
  • geomekanikk.

Gjennom studiet lærer du å mestre spennende forskningsmetoder, og du får kunnskap som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Bachelorgraden i Geologi og geografi med studieretningen geologi avsluttes med emnet GEO3010 – Felt- og kartkurs som integrerer elementer fra foregående bachelorkurs i geofag: og setter dem i en anvendt sammenheng gjennom praktiske øvelser og feltarbeid.  Dette gir deg som student verdifull erfaring og kompetanse, perspektiv på studiet, og er også en forberedelse til eventuelle videre masterstudier. 

Feltarbeid er viktig i geofag, og flere emner har dette i studieretningen for geologi. Ved å gjøre observasjoner ute i felt dvs i ulike geotoper i naturen danner du deg gode faglige begreper og lære er på en annen måte enn å lese pensum og gå på forelesninger. Feltarbeid gir deg også verdifull kompetanse i innhenting av data, feltobservasjon, planlegging og å tenke HMS i feltaktiviteter.

Vi henviser også til felles programside for Geologi og geologi programmet:


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Publisert 22. feb. 2016 13:42 - Sist endret 13. nov. 2020 17:06