Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen Geologi har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 150 studiepoeng
  • Obligatorisk fordypningsemner, 10 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 20 studiepoeng

Studieløp

6. semester GEO3010 – Felt- og kartkurs GEO2150 – Petrologi og geokjemi / GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi Fordypningsemne/fritt emne/EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester
Utviklingssemester
Utviklingssemester EXPHIL03 – Examen philosophicum/fordypningsemne/fritt emne
4. semester GEO2130 – Strukturgeologi GEO2140 – Faste jords geofysikk
3. semester GEO2120 – Sedimentologi STK1000 – Innføring i anvendt statistikk KJM1101 – Generell kjemi
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser FYS-MEK1110 – Mekanikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner spesielt for studieretningen

Obligatorisk fordypningsemne

Du velger ett av følgende emner:

Utviklingssemester/frie emner

I denne studieretningen er det tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. semester ved at EXPHIL kan tas enten som nettbasert kurs: Flexphil i 5. semester eller tas ved UiO i 6. semester.

For frie emner anbefaler vi at du velger emner blant de obligatoriske fordypningsemnene. Du kan også velge andre relevante emner innen geologi, matematikk, kjemi, biovitenskap eller informatikk. 

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. eller 6. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 22. feb. 2016 13:42 - Sist endret 20. nov. 2019 13:03