Sosialt entreprenørskap (1/2 år)

Ønsker du å løse et sosialt problem gjennom å skape en bærekraftig bedrift? Sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette.

Fakta om programmet
Studiepoeng:30
Studiet varer:½ år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

E-post: 

Kontakperson: Anna M.E. Jarbekk
Telefon: 22 84 01 00

 

Hva kan du jobbe med?