Kontakt

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studietilbud og generell studieinformasjon 

 • Bekreftelser
 • Eksamen
 • Utsettelse av studier grunnet verneplikt

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Studieinformasjon for søkere og studenter

 • Gjennomføring av studieprogram
 • Utdanningsplan
 • Permisjon
 • Utsatt studiestart
 • Opptak til masterstudiet

Studiekonsulent Lill Kathrine Løvendahl

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap