Studentrepresentanter/Tillitsvalgte for Masterprogram i tverrfaglig helseforskning

Studentrepresentantene er tillitsvalgte til programråd og opptakskomite for Masterprogram i tverrfaglig helseforskning. Representantene vil dessuten få tale studentenes sak i saker studiet/avdelingen anser som viktige. Representantene kan dessuten på eget initiativ ta opp saker med studiet/avdelingen. Det er som regel hvert år satt av midler til studentrettede tiltak og det oppfordres til å arrangere faglig-sosiale arrangementer.

Kull 2020

Hovedrepresentant: Guro Elise Aakerholt

g.e.aakerholt@studmed.uio.no

Vararepresentant: Ingrid Brækhus Haugsand

i.b.haugsand@studmed.uio.no

 

Kull 2019

Hovedrepresentant: Clarisse Sifa Nsengi

c.s.nsengi@studmed.uio.no

Vararepresentant: Gøril Storvig

goril.storvig@studmed.uio.no

Representanter velges for 2 år ad gangen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. nov. 2020 15:57