Oppbygging og gjennomføring

Programmet er et fulltidsstudium over tre år som gir 210 studiepoeng.  Studiet har mye obligatorisk undervisning og krever fulltidsinnsats av deg som student.

For å beholde studieplassen på programmet må du ordinært følge den studieplanen som du og din faglige mentor setter opp og følge den progresjonen som er bestemt for programmet. Dette innebærer at du må ta 70 studiepoeng per studieår (august - juni), 10 av disse er et honours-emne. Merk at progresjonskravet gjelder selv om du søker innpassing av emner.

Programmet har følgende oppbygging: 

 • Honours-emner, 30 studiepoeng
 • fordypningsgruppe i psykologi, sosialantropologi, sosiologi eller statsvitenskap, 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • støttefag, emnegruppe på minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner/utenlandsopphold, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Innholdet i oppbygningen avhenger av hvilken fordypning du har. Du får veiledning i valg av fordypning.

Fordypningene

Psykologi

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Bacheloroppgave innenfor tema EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi Valgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) PSY2014 – Kvantitativ metode
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter PSY2101 – Helsepsykologi PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi PSY2013 – Kvalitativ metode
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter PSY1300 – Kognitiv psykologi PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi PSY1010 – Innføring i metode
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1250 – Personlighetspsykologi PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis PSY1200 – Introduction to developmental psychology
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i psykologi (130 studiepoeng)

Fordypningen i psykologi er satt sammen av obligatoriske emner og fritt valgt psykologiemne, og består av følgende emner:

Bacheloroppgave innenfor valgt tema

Frie emner (30 studiepoeng)

De 30 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at studenten kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studenten velger emner som kan komplettere psykologiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Sosialantropologi

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt SOSANT3090 – Bacheloressay 40-gruppe 40-gruppe
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå / utveksling
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology Valgfritt SOSANT-emne på 2000-nivå 40-gruppe
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter SOSANT1300 – Economic anthropology SOSANT1400 – Antropologi og religion 40-gruppe
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter SOSANT1090 – Antropologiens historie SOSANT1200 – Politisk antropologi
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi SOSANT1050 – Etnografisk metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning (100 studiepoeng)

Alle skal ta disse 8 emnene:

I tillegg skal du velge to SOSANT-emner på 2000-nivå

Se oversikten over valgbare emner her, og sortér på semester for å se hvilke emner som aktivt tilbys.

Regional etnografi (SOSANT21XX)

Hvert semester gis det et emne i regional etnografi. Disse emnene vil ta for seg forskjellige regioner. De neste semestrene vil følgende regionale emner gis:

40-gruppe (40 studiepoeng)

Frie emner (20 studiepoeng)

Du velger 20 studiepoeng blant alle emner ved UiO. Se alle emner ved UiO. Om du ønsker kan du ta flere fordypningskurs i sosialantropologi som frie emner.

Sosiologi

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave 40-gruppe 40-gruppe
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling Frie emner / utveksling
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Spesialiseringsemne Spesialiseringsemne 40-gruppe
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter SOS2000 – Sosiologisk teoretisering Spesialiseringsemne 40-gruppe
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter SOS1100 – Sosiologisk teori SOSGEO1120 – Kvantitativ metode EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter SOS1004 – Innføring i sosiologi SVMET1010 – Kvalitative metoder SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i sosiologi

De første to semesterne gir deg en innføring i faget, og du lærer grunnleggende akademisk skriving og metode.

Fra andre semester får du mulighet til å fordype deg i et fagområde innenfor sosiologi som du synes er spesielt interessant. Du skal velge tre spesialiseringsemner, og i siste semester skriver du en avsluttende bacheloroppgave. 

Obligatoriske emner

Du velger tre spesialiseringsemner

Valgfritt støttefag, 40-gruppe

For å sikre faglig bredde i graden skal du velge et valgfritt støttefag innenfor et annet fagområde enn sosiologi. Ved Universitet i Oslo kalles dette en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng, og du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO. Du kan kun velge hele 40-grupper.

Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

Frie emner

De siste 30 studiepoengene kan du velge fritt fra andre fag fra UiO eller du kan velge å ta flere valgfrie fordypningsemner i sosiologi.

Statsvitenskap

Programmet har to anbefalte studieløp. Du velger selv hvilket studieløp du ønsker å følge.

Alternativ 1

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt STV3090 – Bacheloroppgave i statsvitenskap 40-gruppe 40-gruppe
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå 40-gruppe
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter EXPHIL03 – Examen philosophicum STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode STV1300 – Introduction to Comparative Politics SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter STV1010 – Politisk analyse 1: Forskningsdesign og kvalitative metoder  STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 2

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt STV3090 – Bacheloroppgave i statsvitenskap 40-gruppe 40-gruppe
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling Fritt emne eller utveksling
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Emne på 2000-nivå Emne på 2000-nivå EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter STV1200 – Internasjonal politikk 40-gruppe 40-gruppe
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter STV1020 – Politisk analyse 2 - Forskningsdesign og kvantitativ metode STV1300 – Introduction to Comparative Politics SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter STV1010 – Politisk analyse 1: Forskningsdesign og kvalitative metoder  STV1100 – Politisk teori STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i statsvitenskap (90-gruppe)

 • seks emner på 1000-nivå (innføringsemner)
 • to emner på 2000-nivå (fordypningsemner)
 • STV3090 - politisk analyse (avslutningsemne)

Emner på 1000-nivå

 • STV1010 gir deg en innføring i statsvitenskap.
 • STV1100, STV1200, STV1300 og STV1400 gir deg en generell innføring i fagets hovedområder; politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon.
 • STV1020 gjør deg i stand til å innhente, analysere, forstå og å formidle kunnskap på en systematisk måte.

Emner på 2000-nivå

 • Emnene på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg innenfor to av hovedområdene i statsvitenskap: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon.
 • Du skal velge to 2000-emner fra to ulike områder.
 • STV2020, STV2500 og STV2510 kan fritt kombineres med et av de øvrige fagområdene.

Metode

Politisk teori (merk at emnet ikke undervises hvert semester)

Internasjonal politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Komparativ politikk (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Offentlig politikk og administrasjon (merk at emnene ikke undervises hvert semester)

Tverrgående emner

Emner på 3000-nivå

 • Bacheloroppgaveemnet STV3090 – Bacheloroppgave i statsvitenskap sammenfatter de viktigste problemstillingene i bachelorprogrammet i statsvitenskap.
  • Du skriver en oppgave der du foretar en selvstendig analyse.
  • Vi anbefaler på det sterkeste at du avlegger dette emnet i siste semester av studieløpet ditt.

 40-gruppe (valgfritt støttefag)

 • For å sikre faglig bredde i graden skal 40-gruppen være innen et annet fagområde enn statsvitenskap. Du kan bruke alle 40-grupper som tilbys ved UiO.
 • Det vil likevel være slik at ikke alle 40-grupper ved UiO kan velges via utdanningsplanen din. Dette skyldes kapasitetsbegrensninger og opptakskrav hos andre fakulteter.

Tidligere studieløp og nedlagte emner

Følgende emner er nedlagt, men kan benyttes i bachelorgraden i statsvitenskap om de allerede er avlagt:

Honours-emner 

Du følger ett bestemt tema gjennom alle honours-emnene i løpet av studiet. For de første kullene på studiet er temaet kunstig intelligens. Hvert år vil du nærme deg temaet fra ulik vinkel. Det første året får du kunnskaper om temaet og om tverrfaglighet. Det andre året setter du deg inn i data science, modellering og metoder fra andre fagområder, og du ser hvordan metodene fra eget fagområde kan anvendes i nye sammenhenger. I det tredje året gir deltakelse i et forskningsnært prosjekt deg innsikt i prosjektarbeid, vitenskapelig arbeid, rapportering og kommunikasjon.

Honours-emnene belyser ulike temaer avhengig av opptakskull. Du må derfor følge kullet ditt, og ta honours-emnet i det semesteret det er satt opp. Du kan ikke ta honours-emner tilhørende andre kull enn ditt eget, og må derfor legge opp en studieplan som tar høyde for dette. 

Finn din fremtid

Gjennom bachelorgraden vil du få tilbud om et helhetlig løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av seks emner, ett for hvert semester av bachelorgraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt noen fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 1. des. 2022 13:48