Hva lærer du?

Honours-programmet består av en fagfordypning og et honours-tillegg. Som student på studieretningen for humaniora i honours-programmet lærer du om faglig innhold, problemstillinger og metoder innenfor den fagfordypningen du har valgt.

Samtidig tar du gjennom hele studieløpet honours-emner sammen med studenter fra andre humanistiske fag enn ditt eget og sammen med studenter i realfag. Her lærer du hvordan du jobber sammen med andre studenter. Du blir kjent med tverrfaglige temaer og utforsker ulike metoder og verktøy. Du lærer å se en problemstilling fra en annen vinkel enn den du er vant til fra fagfordypningen og å bruke innspill fra andre for å løse sammensatte utfordringer.

Honours-programmet gir deg mange muligheter. Du fordyper deg i et fagfelt du har spesiell interesse for samtidig som du lærer om andre fag og oppdager forbindelser du kanskje ikke visste eksisterte. Du får oversikt over temaer og samfunnsutfordringer der det er nødvendig at eksperter med forskjellige fagbakgrunner jobber sammen for å finne en løsning ingen av dem kunne ha funnet alene.

Publisert 19. sep. 2018 14:34 - Sist endret 19. des. 2018 14:11