Jobb og videre studier

Honours-programmet gir deg en solid faglig plattform innenfor humaniora, samtidig som du gjennom tverrfaglig prosjekt- og teamarbeid får innsikt i andre faglige tradisjoner. Dette gir deg kompetanse og ferdigheter arbeidslivet etterspør. Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med en mastergrad i faget du har valgt som fordypning.

Filosofi

Filosofer jobber ofte med etiske problemstillinger og oppgaver som krever evne til å sette seg inn i komplekse saksforhold. Slike oppgaver er knyttet til analyse, rådgivning, saksbehandling, formidling, forskning og redaksjonelle oppgaver.

Lingvistikk

Lingvistikk er et typisk forskningsfag som legger til rette for videre doktorgradsstudier. Kombinert med andre språkfag, mediefag eller retorikk gir lingvistikk gode muligheter for arbeid innen språkundervisning, taleterapi, språkteknologi og informasjonsformidling.

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap er en kombinasjon av teori og praksis og gir deg teoretisk kunnskap, teknologiske ferdigheter og kreativ ballast. Det gir muligheter innenfor områder som musikkproduksjon, lyd- og interaksjonsdesign, multimedia og interaktiv musikkterapi. 

Hva gjør tidligere studenter fra HF?

  • Bildet kan inneholde: skjerf, hår, smil, yttertøy, ansiktsuttrykk. Lærer og sensor i fransk

    Fransken har ikke bare vært mitt yrke, men også gjort meg til en globetrotter! I sin tid dro jeg fra Ål i Hallingdal til Québec i Canada, videre til UiO, deretter til Paris, før jeg bosatte meg i Libanon. Det siste året har jeg flyttet fra Libanon til Kypros, og nå er jeg snart på vei tilbake til Norge, forteller Astrid Folkedal Kraidy.

  • Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, hake. Dataingeniør

    En styrke ved mastergraden i Music, Communication and Technology er at den også har gitt meg den nødvendige kompetansen og ferdighetene som skal til for å løse nye, tekniske utfordringer i en jobb som ikke har musikk som fokus, sier Jackson Goode om utdanningen fra HF.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Det humanistiske fakultet jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 18 prosent; media, forlag og kommunikasjon 12 prosent; kulturlivet 11 prosent; salg, hotell og restaurant 10 prosent; offentlig forvaltning 8 prosent; næringslivet 8 prosent; interesseorganisasjoner 5 prosent; helse og omsorg 5 prosent; og andre bransjer 17 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Hvor mange som jobber i hvilken bransje varierer med hvilket studieprogram kandidatene har tatt. Honours er et så nytt studieprogram at det ikke hadde respondenter i  siste kandidatundersøkelse fra UiO. 

I tabellen er Kulturlivet en samlekategori for "Arkiv, bibliotek, museum" og "Kunst, kultur og kreative næringer". 

Næringslivet er en samlekategori for "Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting", "Bank/Finans/Forsikring/Eiendom", og "IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett".

Smarte valg underveis i studiene

I femte semester kan du få en unik internasjonal erfaring med tre dagers praksis i en offentlig virksomhet, organisasjon, NGO eller bedrift kombinert med emner på campus to dager i uken i travle Washington D.C. Honoursprogrammet i humaniora åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Avhengig av hvilket fag du har valgt som fordypning, kan du søke opptak til master i:

Du kan også søke opptak til flere tverrfaglige masterprogrammer ved UiO: