Humaniora (studieretning)

Studieretningen for humaniora på honours-programmet har tre fordypninger: filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap.

Hver fordypning tar for seg et viktig områder innenfor humaniora: Menneskelig tanke, språk eller musikk. Fagene har berøringspunkter med mange andre fagområder og egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglige spørsmål. I tillegg til fordypningen velger du emner fra andre fagområder.

Studieretningen hører til programmet

Honours-programmet (bachelor)

Møt en av våre studenter