Hva lærer du?

Honours-programmet består av en fagfordypning og et honours-tillegg. Som student på studieretningen for samfunnsvitenskap lærer du om faglig innhold, problemstillinger og metoder innenfor den fagfordypningen du har valgt.

Samtidig tar du honours-emner gjennom hele studieløpet sammen med studenter fra andre samfunnsfagsfordypninger enn din egen og sammen med studenter fra realfag og humaniora. Du blir kjent med tverrfaglige temaer og utforsker ulike metoder og verktøy. Du lærer å se en problemstilling fra en annen vinkel enn den du er vant til fra din egen fagfordypning, og å bruke innspill fra andre for å løse sammensatte utfordringer.

Honours-programmet gir deg mange muligheter. Du kan fordype deg i et fagfelt du har spesiell interesse for samtidig som du lærer om andre fag og oppdager forbindelser du kanskje ikke visste eksisterte. Du får oversikt over temaer og samfunnsutfordringer der det er nødvendig at eksperter med forskjellige fagbakgrunner jobber sammen for å finne en løsning ingen av dem kunne ha funnet alene.

Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 30. nov. 2020 15:51