Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet kan du også tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Som student ved UiO har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. På honours-programmet er det lagt opp til utveksling i 5. semester. Les mer om utvekslingsmuligehetene ved Det samfunnsvitenskaplige fakultetet eller på programsidene for din faglige fordypning: 

Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 7. des. 2020 08:19