Samfunnsvitenskap (studieretning)

Studieretningen for samfunnsvitenskap på honours-programmet har fire fordypninger: psykologi, sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap. 

Samfunnsvitenskap har berøringspunkter med mange andre fagområder og egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglige spørsmål. I tillegg til fordypningen velger du emner fra andre fagområder.

Studieretningen hører til programmet

Honours-programmet (bachelor)