Hvorfor velge dette programmet?

For å designe gode IT-tjenester trenger vi innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette masterstudiet lærer du å forstå hvordan dagens datasystemer fungerer i praksis, og du lærer å bruke kunnskapen til å skape morgendagens IT-løsninger.

I studiet kan du fordype deg i ulike greiner av IT-faget som mobile enheter, sensorer og roboter, som alle gir forskjellige muligheter for interaksjon med mennesker. Det er også mulig å gå i dybden innenfor et bruksområde. Du kan lære deg å designe løsninger for helse, energi og miljø eller tjenesteyting.

Dette masterprogrammet gir deg kompetanse til å planlegge og gjennomføre design av IT-løsninger for og med de som skal bruke dem. Du lærer om samspillet mellom det digitale og det sosiale-menneskelige, og hvordan du kan bruke denne forståelsen i design.

I masteroppgaven kan du jobbe med spesifikke problemer, for eksempel nye interaksjonsformer og teknologier, eller nye måter å jobbe på. Dette kan gjelde i mange slags omgivelser: Har du lyst til å lage fremtidens datasystem for de store sykehusene? Ser du for deg å utvikle en robot som kan være hos din gamle bestefar? Da har du kommet riktig sted.

Informatikk: design, bruk, interaksjon er et tverrfaglig masterprogram. Masterprogrammet har fem ulike områder du kan spesialisere deg i og skrive masteroppgave innenfor:

  • Interaksjonsdesign
  • Design av IT i kontekst 
  • Store og komplekse informasjonssystemer
  • IT og ledelse
  • Helseinformasjonssystemer i utviklingsland

Masterprogrammet er bygget opp rundt ett år med emner (60 studiepoeng) og en masteroppgave (60 studiepoeng). Masteremnene velger du i samråd med veileder, og det er på dette tidspunktet du velger spesialisering. Masteroppgaven utføres vanligvis på Institutt for informatikk, men du kan også jobbe med den et annet sted, for eksempel ved et forskningsinstitutt eller i en bedrift.

Studiemiljø

Ved studiestart ønsker vi velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Benytt anledningen til å bli bedre kjent med medstudenter faglig og sosialt, få mer informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og hvordan du velger masteroppgave. Masterstudenter og faglærerne på dette studieprogrammet reiser også på hyttetur sammen om høsten, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø.

Studieprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon har en egen forening, Designforeningen ved Institutt for informatikk, som blant annet arrangerer faglige og sosiale sammenkomster for studentene på programmet.

Publisert 22. des. 2016 12:39 - Sist endret 1. mars 2022 15:39