Jobb og videre studier

Videre studier

Det er naturlig at studenter går videre til å studere masterprogrammet Informatics: design, use, interaction. Hvis du velger informatikkemner i de frie emnene vil programmet også kunne kvalifisere for andre masterstudier i informatikk, og hvis du foretar andre valg blant de valgfrie emnene kan du også kvalifisere for andre masterstudier ved MN-fakultetet. Det er også muligheter innenfor masterstudier ved Det humanistisk-fakultetet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Jobb

Gjennom det tverrfaglige bachelorprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon lærer du hvordan tekniske, sosiale, kulturelle, estetiske og etiske kvaliteter må spille sammen når IT-løsninger designes og brukes. Utdannelsen gir spennende arbeidsmuligheter innen områder som systemutvikling, interaksjonsdesign, informasjonsarkitetktur, digitale medier og rådgivning. Du er kvalifisert for jobber innenfor næringsliv og offentlig forvaltning, og til forsker- og undervisningsstillinger. Studiet kan også kvalifisere til videre forskerutdanning gjennom ph.d-studiet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Fordel å ha studert ved UiO

9 av 10 arbeidsgivere ønsker å ansette kandidater med samme bakgrunn fra UiO igjen, ifølge UiOs arbeidsgiverundersøkelse. Hva er det ved UiO-kandidatene som er så attraktivt?

Arbeidsgiverne sier at studenter fra UiO er:

  • faglig sterke
  • gode til å tilegne seg ny kunnskap og til å formidle sin kunnskap til andre
  • flinke til å arbeide selvstendig og i team
  • gode til å mestre muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • gode til å tenke kritisk og analytisk

Ved UiO får du en utdanning som gjør deg i stand til å takle ulike utfordringer og problemstillinger i arbeidslivet. Du kan spesialisere deg innen et felt, men likeså viktig lærer du å tenke klart, å vurdere og å resonnere. Du trenes i å utfordre argumenter og vedtatte sannheter og du bygger opp en evne til å fordype deg i, forstå og anvendeliggjøre store mengder med informasjon. Alt dette er kunnskap og ferdigheter arbeidsgivere verdsetter høyt.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2017 15:02