English version of this page

Studiestartside informatikk: informasjonssikkerhet

Velkommen som masterstudent på Informasjonssikkerhet ved Institutt for informatikk! Vi ser frem til å ønske deg velkommen 16. august.

Velkommen

På denne siden finner du både generell informasjon og veiledning for valg av emner for høstsemesteret. Les denne informasjonen nøye.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen 16. august, enten personlig eller digitalt. Det som haster mest, er valg av emner for høstsemesteret. Fristen er 18. august. 

Kontaktinformasjon

Nils Gruschka (Programleder)
Kontakt: nilsgrus@ifi.uio.no

Studieadministrasjonen
Kontakt: studieinfo@ifi.uio.no

Viktige frister

  • 16. august: studiestart med obligatorisk velkomstmøte 
  • 18. august: Frist for å velge emner
  • 1. september:

Valg av emner høsten 2022

Studiet har ingen obligatoriske emner. Du kan velge valgfag etter dine interesser. For å gjøre valget av emner enklere, har vi samlet typiske kombinasjoner til valg av fordypning. Her finner du de fire fordypningene og emnene som anbefales.

Veldig viktig: disse emnekombinasjonene er bare anbefalinger og du kan også velge din egen individuelle læreplan. Men minimum 30 studiepoeng MÅ velges fra listen "kjerneemner" i informasjonssikkerhetsprogrammet. Du kan velge ytterligere emner fra listen over alle informatikkemner.

Det som haster mest, er valg av emner for høstsemesteret. Fristen er 18. august.

Emner innen informasjonssikkerhet som tilbys dette semesteret

Arrangementer studiestart

Arrangementene i oransje er spesielt for masterstudenter ved Institutt for informatikk og ditt masterprogram.

Sosialt

Faddere ved instittutet organiserer sosiale arrangementer i oppstartsuka (16.-19. august). Det blir pizza, rebusløp, bar, grilling m.m. 

Torsdag er det satt av tid til eget opplegg med fadderne på ditt program. 

Mer info vil bli gitt i begynnelsen av oppstartsuka. Informasjon vil også bli delt via Discord og på Facebook.

 

Forskningsgrupper

I arbeidet med masteroppgaven, vil du jobbe tett med en forskningsgruppe som du vil få veiledning for oppgaven fra. Dette masterprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for informatikk og Institutt for teknologisystemer. Du kan få veiledning fra disse forskningsgruppene: