Beskjeder

Publisert 16. mai 2019 11:02

Deichman Tøyen har en gruppe som heter KulTur. Det er en turgruppe for kulturinteresserte innvandrere som besøker ulike museer og kulturinstitusjoner i Oslo. Annenhver fredag drar vi på tur eller har språkkafe på biblioteket der vi diskuterer neste reisemål, lærer om norsk kultur og øver på å snakke norsk.

Språkkafeen ledes av fire frivillige studenter fra ulike humanistiske fag ved UiO, og nå trenger de flere frivillige.

Å være frivillig på språkkafeen er en ypperlig mulighet til å få trening i formidling, og en måte å skape nettverk med ulike museer og kulturelle institusjoner. Språkkafeen er annenhver fredag 1500-1630.

Høres dette interessant ut for deg? Ta kontakt med Nora Helset, aktivitetskoordinator Deichmann Tøyen. nora.helset@bgo.oslo.kommune.no

Publisert 16. mai 2019 09:19

Vi søker to engasjerte studenter som har lyst til å jobbe på HF-studieinfo, fakultetets førstelinje og ansikt utad!

Les mer om jobben her.

Publisert 16. mai 2019 09:09

Det humanistiske fakultet (HF) leter etter engasjerte studenter med gode formidlingsevner. Vi trenger nå flere, dyktige skolebesøkere. Er det deg?

 

Publisert 10. mai 2019 08:45

Det humanistiske fakultet inviterer alle programstudenter som har fullført et studieprogram og har oppnådd bachelorgraden høsten 2018 eller oppnår graden våren 2019, til en høytidelig kandidatmarkering i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Tid: torsdag 13. juni kl. 12.00

Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus FLYTTET til Georg Sverdrups hus, auditorium 1.

Påmeldingsfrist er 31. mai, og du melder deg på ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet:

https://nettskjema.uio.no/a/kandidatmarkering2019

Velkommen!

Publisert 6. mai 2019 10:52

Høsten 2019 tilbyr IFIKK følgende emner på bachelornivå med undervisning i Roma:

Publisert 3. mai 2019 10:00

Asker Kunstfagskole søker faglærer i kunsthistorie

Vi utlyser en fast undervisningsstilling i kunsthistorie. Stillingen er deltid og utgjør en 24 % stilling, noe som tilsvarer 25 dager i løpet av skoleåret. Undervisningen er lagt til enkeltdager og fordeles ut over året for første og andre klasse. Stillingen vil være ledig fra medio august 2019, men det er ønskelig at man kan delta i planleggingen for neste skoleår før sommeren.

Vi søker en person med minimum Bachelorgrad fra universitet eller høyskole. Det kan være en fordel med undervisningserfaring, men det er ikke et krav.

Stillingen er plassert i lønnstrinn 58 i Statens lønnsregulativ. Eventuelle spørsmål kan rettes til rektor Bjørn Lien på bjolie@online.no.

Asker Kunstfagskole er en toårig kunstfagskole godkjent av NOKUT og har mottatt statsstøtte til drif...

Publisert 8. mars 2019 12:27

HEIs første kulturarvsdag er 21. mars kl. 12-15.30 i Georg Sverdrups hus.

HEI: Heritage Experience Initiative er en av HFs faglig prioriterte forsknings- og undervisningssatsninger, initiert av IAKH, IKOS og Det norske institutt i Roma, i samarbeid med Kulturhistorisk museum. HEI er en plattform for etablert og fremtidig samarbeid mellom UiO og kulturarvssektoren.

Dagen er for dialog og til inspirasjon for alle som arbeider med kulturarv og kulturminneforvaltning, og deltakere er hjertelig velkomne.

Mer informasjon, program og mulighet for påmelding finner du her: https://www.hf.uio.no/english/research/strategic-priorities/heritage-experience-initiative/events/seminars/heis-kulturarvsdag-2019.html [Open URL]
 

Publisert 5. mars 2019 09:53

På global basis blir det mer og mer populært med sommerskoler for studenter.
Hvert år kommer rundt 550 studenter fra 90 ulike land til Oslo i slutten av juni for å studere seks uker ved Den internasjonale sommerskole ved UiO. I løpet av oppholdet kombinerer de studier med internasjonalisering, sosiale opplevelser og ekskursjoner.

Denne sommeren kan inntil 40 master- og bachelorstudenter ved UiO søke om stipend og plass på sommerskolen. 
Les mer om stipendordningen og hvordan du søker.  Søknadsfrist: 15. mars

Publisert 5. feb. 2019 15:20

Mandag 4. mars er det info-dag om de to mastergradslinjene ved Kunsthistorie og visuelle studier. Det blir presentasjon av den nye linjen "Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv" og mulighet til å stille spørsmål. Det blir praktisk info om gradsoppbygging og utenlandsopphold, og flere av de fagansatte vil presentere seg selv og hvilke temaer og perioder de forsker på og veileder i. Det blir servert kaffe og te. Informasjonen passer både for deg som planlegger å søke nå til våren eller som vurderer å gjøre det i fremtiden. Vi håper å se mange av dere! 

Sted: auditorum 2, Georg Sverdrups hus

Dato: mandag 4. mars

Programmet starter 14:15 og varer til ca.15:30.

Publisert 4. feb. 2019 12:59

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se...

Publisert 22. jan. 2019 11:18

Nye karriereintervjuer med kunsthistorikere publisert! Les dem her på programsiden under 'Hva kan du jobbe med'.

Publisert 15. jan. 2019 13:47

er flyttet fra 16.15-18.00 (som først annonsert) til 10.15-12.00. Den holdes dermed på samme tid og sted som i øvrige uker.

Publisert 7. des. 2018 11:23

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisen lyses nå ut på nytt og fristen for å sende inn en besvarelse er 15. februar 2019.

https://www.mn.uio.no/om/legat-og-stiftelser/zapffe/

Publisert 26. nov. 2018 10:55

Fakultetsstyrevalget er i gang! / The election to the Faculty Board is open!

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Valg av fakultetsstyre på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 30. november kl. 14.00.

For å avgi stemme logg inn i UiOs elektroniske valgløsning med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/ 

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF...

Publisert 23. nov. 2018 16:04

Våren 2019 har IFIKK tre emner om tidlig moderne kunst med undervisning i Italia i perioder på to til tre uker. 

Lærerne på emnene, Einar Petterson og Per Sigurd Styve, holder 28. november kl. 18.00-19.00, GM204, et orienteringsmøte der de informerer om innhold, undervisningsopplegg og praktiske forhold. 

De tre emnene og tidene for undervisning i Italia er:

2009/4009 Senantikk og tidlig kristen kunst Undervisning i Roma og Ravenna: 24. april - 15. mai

2012/4012 Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 Undervisning i Roma, Firenze, Siena og Orvieto: 20. mai - 10. juni

2085/4085 Kunsthistorisk ekskursjonsemne Ekskursjon til Firenze, Padova og Siena: uke 14 og 15 (ca 1-12. april)

Er du nysgjerrig og vurderer å komme på møtet? For at vi kan vite omtrent hvor mange vi blir, håper vi du kan bruke søknadsskjemaet: 

https://skjema.uio.no/107278 

Vel møtt!

Publisert 1. nov. 2018 08:47

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

I høst er det også valg til fakultetsstyret ved HF for perioden 2019-2022. Frist for å foreslå kandidater er mandag 5. november kl. 14.00.

Det er fire valgkretser ved fakultetet:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter (2 vara)

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant (2 vara)

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant (2 vara)

(4) studentene - 3 representanter (3 vara)

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Les mer om valget og forslag på kandidater på nettsidene for fakultetsstyrevalget: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/...

Publisert 29. okt. 2018 15:05

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Den elektroniske valgløsningen for valg av dekan på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 2. november kl. 14.00.

Logg inn i valgløsningen her med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/

Valget er satt opp som et preferansevalg fordi det er standard valgløsning ved UiO. Det er kun to kandidater og opptellingen vil imidlertid skje som flertallsvalg, jf valgreglementet § 26.3., se også § 26.1. Det er derfor ikke nødvendig å rangere kandidatene når stemme avgis. Stemmene vil bli talt opp etter første preferanse.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html

Ved e...

Publisert 16. okt. 2018 08:43

Til ansatte og studenter ved HF / staff and students at HF,

Velkommen til debattmøte med dekankandidatene Arne Bugge Amundsen og Frode Helland 18. oktober kl. 14.15: https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2018/valgdebatt-2018.html !

Welcome to the election debate between the candidates for Dean, Arne Bugge Amundsen and Frode Helland 18 October at 14.15: https://www.hf.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/election-debate-2018.html !

På vegne av valgstyret,

Inger-Johanne Ullern

Seniorrådgiver

Det humanistiske fakultet, UiO

www.hf.uio.no

Publisert 2. okt. 2018 12:53

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

Innen fristen for forslag om dekankandidater utløp mandag 1. oktober, mottok valgstyret to forslag. Forslagene er godkjent. Kandidater til valg av dekan ved HF 2019-20122 er Arne Bugge Amundsen og Frode Helland.

Kandidatenes valgplattform legges innen 8. oktober ut på nettsiden https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html . Her vil det fra 8. oktober bli anledning til å stille kandidatene spørsmål. Alle ansatte og studenter inviteres også til debattmøte torsdag 18. oktober kl. 14.15-16.00, aud. 7 Eilert Sundts hus.

Vennlig hilsen

Toril Opsahl

valgstyrets leder

 

--------------------------------------------------------

 

Staff and students at HF,

Within the deadline for nominat...

Publisert 19. sep. 2018 12:38

Først ut i Kunsthistorie og visuelle studiers nye forelesningsserie The Infinite Image:

Ashley Woodward: Infinitely Digital: Time, Technology and the Image

26. september 16.15-18.00, Eilert Sundts hus, Aud 3

Se hele høstens program:

https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2018/infinite-image_1.html

Velkommen!

Publisert 7. sep. 2018 11:25

Karrieresenteret ved UiO arrangerer Karriereuke 18.- 20. september.

Les mer om Karriereuka

Publisert 27. aug. 2018 15:03

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning?

UiO søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

Les mer om stillingen

Publisert 12. juni 2018 10:18

Fra 9. til og med 11. juli skal det utføres nødvendig service og vedlikehold av sikringer (effektbrytere og jordfeilautomater) i Henrik Wergelands hus, P.A. Munchs hus og Niels Treschows hus. 13. juli stenges Georg Morgenstiernes hus av samme årsak.

HVORFOR?

Eiendomsavdelingen er pålagt å teste alle sikringer i UiOs bygninger for å kontrollere at de virker som de skal. Der det blir funnet feil, blir sikringene skiftet ut med en gang.

For å utføre dette arbeidet er det nødvendig å stenge strømmen i bygningene i disse tidsrommene.

KAN JEG HENTE NOE?

Nei. Bygningene er stengt og det vil stå vekter ved inngangene. Ingen slipper inn.

Bygningene åpner igjen dag alle dagene etter kl 17.00.

Vi beklager ulempene dette medfører!

 

 

Publisert 3. mai 2018 12:47

Det humanistiske fakultet inviterer alle programstudenter som har fulllført et studieprogram og har oppnådd bachelorgraden høsten 2017 eller oppnår graden våren 2018, til en høytidelig kandidatmarkering i Sophus Bugges hus på Blindern.

Tid: torsdag 14. juni kl. 12.00

Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus

Påmeldingsfrist er 31. mai, og du melder deg på ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet:

https://skjema.uio.no/kandidatmarkering2018

Velkommen!