Beskjeder

Publisert 5. feb. 2019 15:20

Mandag 4. mars er det info-dag om de to mastergradslinjene ved Kunsthistorie og visuelle studier. Det blir presentasjon av den nye linjen "Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv" og mulighet til å stille spørsmål. Det blir praktisk info om gradsoppbygging og utenlandsopphold, og flere av de fagansatte vil presentere seg selv og hvilke temaer og perioder de forsker på og veileder i. Det blir servert kaffe og te. Informasjonen passer både for deg som planlegger å søke nå til våren eller som vurderer å gjøre det i fremtiden. Vi håper å se mange av dere! 

Sted: auditorum 2, Georg Sverdrups hus

Dato: mandag 4. mars

Programmet starter 14:15 og varer til ca.15:30.

Publisert 4. feb. 2019 12:59

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se...

Publisert 22. jan. 2019 11:18

Nye karriereintervjuer med kunsthistorikere publisert! Les dem her på programsiden under 'Hva kan du jobbe med'.

Publisert 15. jan. 2019 13:47

er flyttet fra 16.15-18.00 (som først annonsert) til 10.15-12.00. Den holdes dermed på samme tid og sted som i øvrige uker.

Publisert 7. des. 2018 11:23

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering. Prisen lyses nå ut på nytt og fristen for å sende inn en besvarelse er 15. februar 2019.

https://www.mn.uio.no/om/legat-og-stiftelser/zapffe/

Publisert 26. nov. 2018 10:55

Fakultetsstyrevalget er i gang! / The election to the Faculty Board is open!

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Valg av fakultetsstyre på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 30. november kl. 14.00.

For å avgi stemme logg inn i UiOs elektroniske valgløsning med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/ 

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF...

Publisert 23. nov. 2018 16:04

Våren 2019 har IFIKK tre emner om tidlig moderne kunst med undervisning i Italia i perioder på to til tre uker. 

Lærerne på emnene, Einar Petterson og Per Sigurd Styve, holder 28. november kl. 18.00-19.00, GM204, et orienteringsmøte der de informerer om innhold, undervisningsopplegg og praktiske forhold. 

De tre emnene og tidene for undervisning i Italia er:

2009/4009 Senantikk og tidlig kristen kunst Undervisning i Roma og Ravenna: 24. april - 15. mai

2012/4012 Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 Undervisning i Roma, Firenze, Siena og Orvieto: 20. mai - 10. juni

2085/4085 Kunsthistorisk ekskursjonsemne Ekskursjon til Firenze, Padova og Siena: uke 14 og 15 (ca 1-12. april)

Er du nysgjerrig og vurderer å komme på møtet? For at vi kan vite omtrent hvor mange vi blir, håper vi du kan bruke søknadsskjemaet: 

https://skjema.uio.no/107278 

Vel møtt!

Publisert 1. nov. 2018 08:47

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

I høst er det også valg til fakultetsstyret ved HF for perioden 2019-2022. Frist for å foreslå kandidater er mandag 5. november kl. 14.00.

Det er fire valgkretser ved fakultetet:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter (2 vara)

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant (2 vara)

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant (2 vara)

(4) studentene - 3 representanter (3 vara)

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Les mer om valget og forslag på kandidater på nettsidene for fakultetsstyrevalget: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/...

Publisert 29. okt. 2018 15:05

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Den elektroniske valgløsningen for valg av dekan på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 2. november kl. 14.00.

Logg inn i valgløsningen her med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/

Valget er satt opp som et preferansevalg fordi det er standard valgløsning ved UiO. Det er kun to kandidater og opptellingen vil imidlertid skje som flertallsvalg, jf valgreglementet § 26.3., se også § 26.1. Det er derfor ikke nødvendig å rangere kandidatene når stemme avgis. Stemmene vil bli talt opp etter første preferanse.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html

Ved e...

Publisert 16. okt. 2018 08:43

Til ansatte og studenter ved HF / staff and students at HF,

Velkommen til debattmøte med dekankandidatene Arne Bugge Amundsen og Frode Helland 18. oktober kl. 14.15: https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2018/valgdebatt-2018.html !

Welcome to the election debate between the candidates for Dean, Arne Bugge Amundsen and Frode Helland 18 October at 14.15: https://www.hf.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/election-debate-2018.html !

På vegne av valgstyret,

Inger-Johanne Ullern

Seniorrådgiver

Det humanistiske fakultet, UiO

www.hf.uio.no

Publisert 2. okt. 2018 12:53

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

Innen fristen for forslag om dekankandidater utløp mandag 1. oktober, mottok valgstyret to forslag. Forslagene er godkjent. Kandidater til valg av dekan ved HF 2019-20122 er Arne Bugge Amundsen og Frode Helland.

Kandidatenes valgplattform legges innen 8. oktober ut på nettsiden https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html . Her vil det fra 8. oktober bli anledning til å stille kandidatene spørsmål. Alle ansatte og studenter inviteres også til debattmøte torsdag 18. oktober kl. 14.15-16.00, aud. 7 Eilert Sundts hus.

Vennlig hilsen

Toril Opsahl

valgstyrets leder

 

--------------------------------------------------------

 

Staff and students at HF,

Within the deadline for nominat...

Publisert 19. sep. 2018 12:38

Først ut i Kunsthistorie og visuelle studiers nye forelesningsserie The Infinite Image:

Ashley Woodward: Infinitely Digital: Time, Technology and the Image

26. september 16.15-18.00, Eilert Sundts hus, Aud 3

Se hele høstens program:

https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2018/infinite-image_1.html

Velkommen!

Publisert 7. sep. 2018 11:25

Karrieresenteret ved UiO arrangerer Karriereuke 18.- 20. september.

Les mer om Karriereuka

Publisert 27. aug. 2018 15:03

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning?

UiO søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

Les mer om stillingen

Publisert 12. juni 2018 10:18

Fra 9. til og med 11. juli skal det utføres nødvendig service og vedlikehold av sikringer (effektbrytere og jordfeilautomater) i Henrik Wergelands hus, P.A. Munchs hus og Niels Treschows hus. 13. juli stenges Georg Morgenstiernes hus av samme årsak.

HVORFOR?

Eiendomsavdelingen er pålagt å teste alle sikringer i UiOs bygninger for å kontrollere at de virker som de skal. Der det blir funnet feil, blir sikringene skiftet ut med en gang.

For å utføre dette arbeidet er det nødvendig å stenge strømmen i bygningene i disse tidsrommene.

KAN JEG HENTE NOE?

Nei. Bygningene er stengt og det vil stå vekter ved inngangene. Ingen slipper inn.

Bygningene åpner igjen dag alle dagene etter kl 17.00.

Vi beklager ulempene dette medfører!

 

 

Publisert 3. mai 2018 12:47

Det humanistiske fakultet inviterer alle programstudenter som har fulllført et studieprogram og har oppnådd bachelorgraden høsten 2017 eller oppnår graden våren 2018, til en høytidelig kandidatmarkering i Sophus Bugges hus på Blindern.

Tid: torsdag 14. juni kl. 12.00

Sted: auditorium 1, Sophus Bugges hus

Påmeldingsfrist er 31. mai, og du melder deg på ved å fylle ut dette påmeldingsskjemaet:

https://skjema.uio.no/kandidatmarkering2018

Velkommen!

Publisert 27. apr. 2018 13:42

UiO har vedtatt å opprette en ny studieretning på masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier. Foreløpig tittel på studieretningen er kuratering, kritikk og modernismens kulturarv. Den nye studieretningen vil  understreke sammenhengen mellom teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor kunsthistoriefaget.

Første opptak er i 2019.

Det vil bli gitt mer informasjon om studieretningen i løpet det neste året.

Publisert 23. apr. 2018 10:59

Høsten 2018 tilbyr IFIKK følgende emner på bachelornivå med undervisning i Roma:

Publisert 16. apr. 2018 10:17

Blomqvist kunsthandel arrangerer kunstkurs 2.-3. mai. Vårens kursserie har fokus på Edvard Munch, arbeider på papir og kunsten å kjøpe kunst. Les mer om kurset her (pdf).

Publisert 3. apr. 2018 14:33

Til deg som fullfører bachelorgraden våren 2018 eller har fullført graden tidligere

Vil du fordype deg enda mer i kunsthistorie og visuelle studier? Opptak til masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier har nå startet.
Søknaden registreres i Søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april.

Med en bachelorgrad i kunsthistorie kan du søke opptak masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.
Informasjon om masterprogrammet finner du her.
Her finner du informasjon om veiledere og hvilke tema de kan veilede på.

Praktiske spørsmål i forbindelse med opptak til masterprogrammet? Spør Knutepunktet, sentralt infosenter.
Spørsmål om den faglige fordypningen ved opptak til masterprogrammet i kunsthistorie og vi...

Publisert 9. mars 2018 13:55

Det er nå flere utlyste Erasmus + stipender for praksis etter endt grad. Hva med praksis i København eller Cambridge? Sjekk det ut!

Mer informasjon om utlysningene finner du her.

Publisert 30. jan. 2018 09:47

Har du lyst til å arrangere en lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold? Da kan du søke faglig-sosiale midler.
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) lyser ut midler til faglig-sosiale og faglige tiltak for bachelor- og masterstudenter vårsemesteret 2018. Midlene er ment for studenter på bachelornivå, men arrangementene kan også inkludere masterstudenter.
Søknadsfrist er 1. mars 2018.
Les mer om hvordan du kan søke og hva vi gir støtte til her.


Linn Thorsen
Studiekonsulent for kunsthistorie

 

Publisert 19. jan. 2018 09:35

Hei kunsthistoriestudent!

Ønsker du å skaffe deg relevant erfaring underveis i studiene, men er usikker på hvilke muligheter som finnes? Lurer du på hva slags jobber du kan få med utdannelsen du har begynt på? Det er sterkt anbefalt du deltar på kurset, her kan du få nyttig informasjon!

Som bachelorstudent får du nå tilbud om et karrierekurs med Karrieresenteret om:
- Hvordan skaffe deg relevante erfaringer som student
- Jobbmuligheter etter studiene
- Hvordan presentere deg for arbeidsgivere

Kurset inneholder en kombinasjon av informasjon, oppgaver og diskusjon. Kursets varighet er 2 timer.

Du kan melde deg på ett av følgende identiske kurs (NB! Bindende påmelding via nettskjema):

*Torsdag 15. februar, kl. 10:15-12:00*
Sted: Seminarrom 152, Georg Morgenstiernes hus. Påmelding via nettskjema:
https://...

Publisert 16. jan. 2018 10:48

Ved King's College London sin Undergraduate Summer School kan du møte studenter fra hele verden og studere flere spennende emner. Blant annet kan du ta emner innenfor områdene: London & Film, Media, Gender & Culture, Jane Austen's England, Theatrical London. Her kan du lese mer om sommerskolen og hvordan du kan søke.

Søknadsfrist er 15. februar