Jobb og videre studier

Kandidater fra kunsthistorie og visuelle studier jobber med kunstformidling, galleri- og forlagsvirksomhet, kulturminneforvaltning og kulturadministrasjon og på museer. Arbeidsoppgavene kan være knyttet til forvaltning av samlinger og til formidling - ikke minst til formidling av kunst. Museene jobber i større og større grad med å synliggjøre og formidle samlinger og aktiviteter til et bredt publikum - i alle aldersgrupper.

Hva gjør tidligere studenter?

  • horvei-maria-200x249 Redaktør og kritikar

    Både som redaktør og kritikar må du snakke frå ein kvalifisert ståstad, frå ein kunnskapsrik posisjon. Der har utdanninga mykje å seie, meiner Maria Horvei, kunsthistorikar og redaktør i Vinduet, Gyldendals tidsskrift for litteratur.

  • troensdal-tuva-t-200x300 Gallerieier og daglig leder

    Se så mye kunst som mulig! Oppsøk museer og gallerier for å få innsikt, anbefaler Tuva T. Trønsdal. Hun har en bachelor i kunsthistorie og eier og driver Galleri Golsa.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Kunsthistorie og visuelle studier jobber i disse bransjene:

Graf: kunst- og kulturarbeid 22 prosent; interesseorganisasjosner 22 prosent; forskning og utvikling 11 prosent; industri og produksjon 11 prosent; media, forlag og kommunikasjon 11 prosent; offentlig forvaltning 11 prosent; og reiseliv og turisme 11 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.