Veiledning for valg av støttegruppe (40-grupper)

En utdanning fra  bachelorprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier gir mange muligheter til å sette sammen en fagkrets som passer med faglige interesser og ambisjoner om fremtidig yrke. Valg av støttegruppe (40-gruppe) kan støtte opp under eventuelle videre masterstudier eller med tanke på arbeid i den bransjen du ønsker å jobbe innenfor.

Det kan være lurt at du allerede tidlig i studieløpet ditt tenker på hvilken støttegruppe du vil ta. Noen støttegrupper må du begynne på i første studieår for å rekke å fullføre den innen tre år. Dette gjelder f.eks. støttegruppen i bevaring og gjenstandskunnskap. Snakk med studiekonsulenten for å legge opp et studieløp som passer for deg.

Du kan søke utveksling til utlandet i ett eller to semester og få emnene innpasset som en støttegruppe eller en del av en støttegruppe. Dette gjelder også språkstudier hvis de er på nivå med de emnene som tilbys ved UiO. Snakk med studiekonsulenten hvis du er usikker.

Merk at du ikke kan sette sammen din egen støttegruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i gruppa.

Du skal velge en av de godkjente støttegruppene fra listen du finner på programsiden under "Oppbygging og gjennomføring".

Jobb og videre karriere

 • Tenk på hva du ønsker å jobbe med etter studiene, og velg en støttegruppe som sammen med fordypningsfaget kan gi deg den kompetansen du ønsker og arbeidsgivere ser etter. På bransjesidene ser du hvilke bransjer som erfaringsmessig er særlig aktuelle. Her finner du også intervjuer med tidligere studenter om nytten de har hatt av studiene i arbeidslivet. For studenter på dette programmet er særlig disse bransjene aktuelle.
 • Innenfor flere bransjer foretrekkes erfaringsmessig jobbsøkere med tverrfaglig kompetanse. Aktuelle støttegrupper utenfor humaniora kan være samfunnsøkonomi, psykologi, statsvitenskap, sosiologi eller pedagogikk.
 • Arbeidslivet etterspør språk- og kulturkompetanse. Har du for eksempel en språkfordypning fra videregående, kan det være en idè å videreutvikle språkferdighetene med en relevant støttegruppe. Vi tilbyr også støttegrupper uten forkunnskapskrav der du kan lære et nytt språk. Men merk at dersom du kun tar 40 studiepoeng i språket, vil ferdighetene være begrensede. Du bør bare velge en støttegruppe i et nytt språk dersom du har andre muligheter for å supplere språkferdighetene (for eksempel ved utenlandsopphold eller ved å ta ytterligere emner som frie emner).
 • Arbeidsgivere ser positivt på søkere som har et utenlandsopphold i graden sin. Det er et stort pluss å studere på et språk og tilhørende kultur i et land der språket brukes. I utlandet kan du ta emner med temaer i faget som ikke tilbys ved UiO. Disse kan inngå i en støttegruppe.
 • For å se hvilke bransjer du kan jobbe i, gå til bransjesidene og karriereintervjuene med tidligere studenter.

Videre masterstudier

 • Velg en støttegruppe som støtter opp under det fagområdet/den delen av faget du er mest interessert i, og som du kan tenke deg å fordype deg ytterligere i hvis du vil begynne på en mastergrad.
  • Du kan velge en støttegruppe med et disiplinfag (f.eks. Litteratur, Medievitenskap, Moderne retorikk og språklig kommunikasjon, Historie eller en støttegruppe fra SV-fakultetet.
  • Hvis du vil skrive en masteroppgave knyttet til et land eller en region, kan du kan velge en støttegruppe i områdestudier.
  • Du bør velge en støttegruppe i språkfag hvis du tenker å lese kilder eller faglitteratur på et bestemt språk. Emner du tar utenlands, kan inngå i en slik 40-gruppe.
   • Hvis du vil ha tilgang til forfattere og skriftlige kilder i originalspråk, bør du velge en støttegruppe i språkfag.
   • I tillegg til engelsk er særlig tysk og fransk, men også italiensk, russisk og spansk språk som det er skrevet mye faglitteratur på innen flere felter i kunsthistorie.
 • En støttegruppe utvidet til 80 studiepoeng ved hjelp av frie emner vil ofte kvalifisere for opptak til master i samme fag. Les hva som står i emnegruppepresentasjonen, i opptakskrav til master eller snakk med studiekonsulenten for å få vite hvilke emner du bør velge for å kvalifisere deg til master.

Eksempler på mulige valg av støttegruppe:

 • Dersom du er interessert i multimediakunst, kan en en støttegruppe i medievitenskap være noe for deg.
 • Dersom du er interessert i kunst fra eldre perioder kan f.eks. støttegruppene i religionshistorie, kulturhistorie eller arkeologi være relevante.
 • Eller dersom du synes kvinne- og kjønnsperspektivet i moderne kunst er spennende, så er det verdt å ta en titt på støttegruppene i Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier, kjønn, feminisme og likestilling og kjønnsstudier.
 • Dersom du vurderer en arbeidskarriere innenfor museums- og kulturminnesektoren kan en støttegruppe i bevaring- og gjenstandskunnskap, historie eller kulturhistorie.
 • Dersom du er interessert i tysk kunst kan en støttegruppe i tysk språk være aktuelt, for fransk kunst er en støttegruppe i fransk språk og kultur ett relevant valg, etc.

Se liste over godkjente støttegrupper for bachelorprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.

Ønsker du veiledning i valg av støttegruppe? Kontakt studiekonsulenten i kunsthistorie og visuelle studier.

Publisert 13. mars 2018 11:43 - Sist endret 27. sep. 2019 10:25