Kultur- og samfunnsfag (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode læreren som skaper en levende, motiverende og variert undervisning i samfunnsfag, historie eller religion og etikk? Da bør du velge lektorprogrammets studieretning kultur- og samfunnsfag.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)