Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet – kultur- og samfunnsfag har du mulighet til å studere ved mange anerkjente universiteter i utlandet.

Hvor kan du dra?

Historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie har mange gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Følgende avtalene anbefales særlig:

Historieavtaler med vekt på tidlig historie

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre avtaler på UiO

Samfunnsfag

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre avtaler på UiO

Religion og etikk

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre utvekslingsavtaler som du finner på  UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.

Når kan du dra?

 • 5. semester
 • 8. semester (kun for historie og samfunnsfag)

Hva kan du ta?

Studenter som skal utveksle i 5. semester

 • Følg normert studieløp og progresjon.
 • Historie: 30 studiepoeng på bachelornivå i historie. Et av emnene bør inneholde histeriografi/metode. Minst halvparten må være på tilsvarende 2000-nivå.  
 • Religion og etikk: 30 studiepoeng emner på minimum 2000-nivå. Et av emnene skal ha semesteroppgave/ et selvstendig skriftlig arbeid som vurderingsform. EXPHIL flyttes 6. semester.
 • Samfunnsfag: 30 studiepoeng innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi eller sosialantropologi på bachelornivå. Husk at 80-gruppen i samfunnsfag skal bestå av minst 20 studiepoeng på 2000-nivå. Dersom du ikke har tatt emner på 2000-nivå tidligere i 80-gruppen, må du ta minst 10 studiepoeng på 2000-nivå som del av utvekslingen. 

PROF3025 har obligatorisk oppstartsdag i slutten av januar. Dersom du ikke kan delta på denne fordi du fortsatt er i utlandet, må du gi beskjed til lektorprogrammet@ils.uio.no

Undervisningen i PROF3025 starter i uke 5. Emnet har obligatorisk undervisning. Fravær denne uken vil bli registrert og omfattes av de generelle kravene til oppmøte i emnet. Du må være tilbake senest i uke 6, for da starter obligatorisk praksis.

Dersom du har undervisning i andre emner på UiO i begynnelsen av vårsemesteret, må du kontakte instituttene som tilbyr emnene for å avklare eventuelt fravær på grunn av utvekslingsoppholdet.

Studenter som skal ta SVLEP3090 må være tilbake på campus innen undervisningsstart.

Studenter som skal utveksle i 8. semester

 • Samfunnsfagsdidaktikk: 30 studiepoeng på masternivå innen en eller flere samfunnsvitenskapelige disipliner. Et av emnene skal inneholde samfunnsvitenskapelig eller didaktisk metode. 
 • Historie: Utveksling i 8. semester er kun mulig dersom du skal ta 30 sp masteroppgave HIS4095L i 10. semester. På utveksling tar du 30 studiepoeng på masternivå i historie. Emnene bør ha et visst tematisk og geografisk spenn. Emnene erstatter to dybdeemner og HIS4050 - Historieformidling i masterspesialiseringen. Det er ikke krav om tematisk overlapp mellom emnene du tar på utveksling og HIS4050.

  HIS4010 - Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi flyttes til  9. semester.

Arrangementer og utvekslingsstudenter på sosiale medier

Hvert semester holdes informasjonsmøter om utveksling, ofte med besøk fra utvekslingssteder

Det kan også være nyttig og inspirerende å lese hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Kontaktpunkt og veiledning for spørsmål om utveksling

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 1. apr. 2022 13:37