Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet – kultur- og samfunnsfag har du mulighet til å studere ved mange anerkjente universiteter i utlandet.

Hvor kan du dra?

Historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie har mange gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Følgende avtalene anbefales særlig:

Historieavtaler med vekt på tidlig historie

Samfunnsfag

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av de sentrale UiO-avtalene.

Religion og etikk

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre utvekslingsavtaler som du finner på  UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.

Når kan du dra?

  • 5. semester
  • 8. semester (kun for historie og samfunnsfag)

Hva kan du ta?

Studenter som skal utveksle i 5. semester

  • Følg normert studieløp og progresjon.
  • Historie: 30 studiepoeng på bachelornivå i historie. Minst halvparten må være på tilsvarende 2000-nivå og minst tilsvarende 10 studiepoeng må dekke historie før 1500
  • Religion og etikk: 30 studiepoeng emner på minimum 2000-nivå. Et av emnene skal ha semesteroppgave/ et selvstendig skriftlig arbeid som vurderingsform. EXPHIL flyttes 6. semester.
  • Samfunnsfag: 30 studiepoeng på bachelornivå. Emnene som skal tas i utlandet må sees som relevante og grunnleggende i en formidlingssammenheng i skolen og bør være rettet mot statsvitenskap.

Husk at PROF3025 starter i slutten av januar. Det er mulig å få fritak den obligatoriske undervisningen i begynnelsen av semesteret, men du må være tilbake senest uke 6 for å avlegge praksis. 

Studenter som skal ta SVLEP3090 må være tilbake på campus innen undervisningsstart.

Studenter som skal utveksle i 8. semester

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.  La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

Arrangementer

Holde deg oppdatert på aktuelle informasjonsmøter og besøk fra utvekslingssteder.

 

 

 

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 14. nov. 2019 09:46