Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet – kultur- og samfunnsfag har du mulighet til å studere ved mange anerkjente universiteter i utlandet.

Hvor kan du dra?

Historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie har mange gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Følgende avtalene anbefales særlig:

Historieavtaler med vekt på tidlig historie

Samfunnsfag

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre utvekslingsavtaler som du finner på  UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.

Religion og etikk

Andre muligheter

I tillegg kan du benyttet deg av andre utvekslingsavtaler som du finner på  UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.

Når kan du dra?

  • 5. semester
  • 8. semester (kun for historie og samfunnsfag)

Hva kan du ta?

Studenter som skal utveksle i 5. semester

  • Følg normert studieløp og progresjon.
  • Historie: 30 studiepoeng på bachelornivå i historie. Minst halvparten må være på tilsvarende 2000-nivå og minst tilsvarende 10 studiepoeng må dekke historie før 1500
  • Religion og etikk: 30 studiepoeng emner på minimum 2000-nivå. Et av emnene skal ha semesteroppgave/ et selvstendig skriftlig arbeid som vurderingsform. EXPHIL flyttes 6. semester.
  • Samfunnsfag: 30 studiepoeng på bachelornivå. Emnene som skal tas i utlandet må sees som relevante og grunnleggende i en formidlingssammenheng i skolen og bør være rettet mot statsvitenskap.

Husk at PROF3025 starter i slutten av januar. Det er mulig å få fritak den obligatoriske undervisningen i begynnelsen av semesteret, men du må være tilbake senest uke 6 for å avlegge praksis. 

Studenter som skal ta SVLEP3090 må være tilbake på campus innen undervisningsstart.

Studenter som skal utveksle i 8. semester

  • Samfunnsfagsdidaktikk: 30 studiepoeng på masternivå innen en eller flere samfunnsvitenskapelige disipliner. Et av emnene skal inneholde samfunnsvitenskapelig metode. 
  • Historie: 30 studiepoeng på masternivå i historie. Et av emnene bør inneholde historiografi.

 

Innhent informasjon

 

 

 

 

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 28. aug. 2019 10:45