Hva lærer du?

Lektorprogrammets studieretning Kultur- og samfunnsfag gir deg solid faglig og profesjonsfaglig kompetanse, samt evnen til formidle nysgjerrighet og kunnskap videre.

For å forstå vårt eget og andres samfunn er det viktig med innsikt i samfunnets ulike sider. Alt fra historie og religiøsitet, hvilke kulturelle uttrykk som brukes, til hvilke strukturerer og mekanismer som skaper endringer i et samfunn, utgjør en helhet som vi må prøve å forstå. Derfor er det viktig at vi har lærere i skolen med en høy kompetanse innenfor kultur- og samfunnsfagene.

Læringsutbyttebeskrivelsene er felles for alle studieretningene og du finner disse på programsiden.

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 25. jan. 2016 16:46