Oppbygging og gjennomføring

Lektorprogrammet går over 5 år. Når du starter på studiet velger du mellom 12 studieløp.

Studieløpene du kan velge mellom er:

Dersom du velger tysk, spansk, fransk eller engelsk som 60-gruppe i lektorprogrammet, anbefales det at du har forkunnskaper i språket tilsvarende nivå II fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Er du usikker på ditt språklige nivå? Du kan ta en test i fransk og spansk. For tysk kan du se her

Emnegrupper

Alle emnegruppene i lektorprogrammet finner du her.

For studenter med oppstart 2009-2013

Se de gamle nettsidene til Lektorprogrammet.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Skikkethetsvurdering

Studentene må være funnet skikket til å utføre læreryrket og følge undervisningsopplegg på en tilfredsstillende måte. Denne skikkethetsvurderingen løper gjennom hele studietiden.
Les mer om skikkethet

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 1. sep. 2022 15:07