Hvorfor velge denne studieretningen?

Vil du bli den gode samfunnsfaglæreren? Lektorprogrammet studieretning kultur- og samfunnsfag gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene. 

Du får solid faglig fordypning

Lektorprogrammet er en integrert femårig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag. I studieretningen kultur- og samfunnsfag kan du velge mellom følgende kombinasjoner:

 

 

 

I tillegg til de to skolefagene du velger i studieløpet ditt, inngår også profesjonsfaget med undervisning i pedagogikk, fagdidaktikk i dine to fag, og 100 dager praksis i ungdomsskole og videregående skole. Praksisopplæringen vil være veiledet, vurdert og variert. Du møter profesjonsfaget i 3. semester, mens hovedvekten av faget ligger i 6. og 7. semester, se oppbygging og gjennomføring.

Samfunnsrelevans

For å forstå samfunnet er det viktig med innsikt i samfunnets ulike sider. Alt fra historie og religiøsitet, hvilke kulturelle uttrykk som brukes, til hvilke strukturer og mekanismer som skaper endringer i et samfunn, utgjør en helhet som vi må prøve å forstå. Derfor er det viktig at vi har lærere i skolen med en høy kompetanse innenfor kultur- og samfunnsfagene. Lektorprogrammet skal kvalifisere deg til å videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 1. des. 2021 14:16