Lederskap, etikk og samtalepraksis (master - erfaringsbasert)

Masterstudiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studentintervjuer

  • Rania Al-Nahi. Foto Rania Al-Nahi

    Våren 2021 fikk Rania praktisere rollen som muslimsk samtalepartner hos studentprestene ved UiO. – Jeg fikk veldig stort utbytte av praksisoppholdet, forteller Rania.

  • Mehda Zolfaqari. Foto. Mehda Zolfaqari

    Som student på LES-programmet treffer Mehda undervisere og medstudenter med ulike religiøse bakgrunner. – Det gjør at man får ulike synsvinkler på etiske dilemmaer. Det mener jeg er viktig i et livssynspluralt samfunn som Norge.